Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Andrew Wood
Text: Jens Granquist

Neolamprologus pulcher
Prinsessan av Zambia, Daffodil


Släkte: Neolamprologus
Art: pulcher
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Trewavas & Poll
År: 1952
Populärnamn: Prinsessan av Zambia, Daffodil
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Kasanga
Utbredning: Tangayikasjön

Temperatur
23-26°C
Volym
80 cm & 80 l
Längd
10 cm
pH
7,8-8

Naturlig biotop

Neolamprologus pulcher lever i stora stim på ca 5 - 10 meters djup nära botten i den klippiga strandzonen.

Föda

I naturen lever den främst av plankton och ryggradslösa djur.

Könsskillnad

Det finns ingen tydlig könsskillnad så det kan vara svårt att skilja könen åt. Hanen blir dock lite större än honan och får något mer utdragna fenor.

Beteende & lek

I Tanganyikasjön kan man finna N. pulcher i stora stim men tusentals individer. Födan söker fiskarna i det fria vattnet där de bl.a finner zooplankton som driver omkring. Den äter även insektslarver och små kräftdjur. Arten är substratlekare och leken sker i grottor eller andra håligheter. Rommen kläcks efter 2-3 dagar och ynglen är frisimmande efter 5-6 dagar. Kullarna varierar mellan 30-150 yngel. Föräldrarna vårdar ynglen mycket väl och har även hjälp av yngel från föregående kullar som hjälper till att vakta reviret mot inkräktare och på så vis försvarar sina yngre syskon. Det är ganska fascinerande att se ungfiskar i olika storlekar simma omkring inom samma revir.

Allmänt

Neolamprologus pulcher är en trevlig och lättodlad ciklid i det närmaste helt problemfri - en idealisk nybörjarfisk för Tanganyikaakvariet. Man håller den bäst i en liten grupp i ett akvarium med många grottor och andra gömställen, men även med fria simytor. Som bottenmaterial används fin sand. I naturen livnär den sig på kringdrivande plankton. I akvariet så äter den artemia, räkmix, mysis och även flingfoder. Ynglen utfodras med nykläckt Artemia. N. "daffodil" vill ha ett hårt, alkaliskt, rent och syrerikt vatten med en temperatur på 24 - 26 C. Sköter man bara vattenbyten och utfodring får man chansen att uppleva dess intressanta beteende.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Fredrik Hagblom

Hona från Kasanga

Hona Hona från Kasanga

Foto: Andrew Wood

Yngel från Kasanga

Yngel Yngel från Kasanga

Foto: Andrew Wood

N_pulcher_kasanga05-narbild-Andrew_Wood.jpg

Närbild hane från Kasanga

Foto: Andrew Wood

N_pulcher05grupphaneoverst-Jennifer_O_Reynolds.jpg

Grupp med hanen överst

Foto: Jennifer O. Reynolds

N_pulcher03alphahona-Jennifer_O._Reynolds.jpg

hona

Foto: Jennifer O. Reynolds


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Neolamprologus pulcher

Kantalamba


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Kasanga


Foto:

Foto: Andrew Wood

Foto: Andrew Wood

Foto: Andrew Wood


Tembwe


Foto: Joakim SternbornKamakonde


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek