Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Frhistoriska klimatfrndringar i Malawisjn
Av: Ola Svensson

www.ciklid.org Ciklidbladet 2/2011 - rgng 44 39 1 7 0 a k v a r i e r f y l l d a m e d e t t s t o r t u r v a l a v a k v a r i e f i s k a r N i h i t t a r o s s p V e r k s t a d s g a t a n 1 8 i V x j www. t a s s a r o m o r r h a r. s e TASSAR & MORRHR . . . Och en massa fenor Frhistoriska klimatfrndringar i Malawisjn Text: Ola Svensson, Gteborgs universitet Paleomilj Nummer 1-4/2011 av den vetenskapliga tidskriften Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoe ...