Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Vad är en fisk?
Av: Anette Mayer

En zoolog definierar en fisk så här; den måste ha ett skelett med ryggrad, en blodtemperatur som anpassar sig efter omgivningens temperatur, käkar, två näsöppningar och extremiteter utformade som fenor. En annan beskrivning av fiskar kommer från boken ”Ichthyology” (fisklära) som utgavs första gången 1962 och lyder som följer; ”Fiskar är kallblodiga djur, de flesta har ryggrad, gälar och fenor och är primärt beroende av vatten som medium att leva i.” Det finns ca 25 000 arter av fiskar i en s ...