Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

NCS verksamhetsberättelse 2004
Av: Nordiska Ciklidsällskapet

Föreningen Under året har medlemsantalet ökat med ca 16 % från 1127 till 1312. Detta innebär att vi för tredje året i rad har lyckats öka medlemstalet. Av de 1312 medlemmarna så kom 1111 från Sverige, 69 från Danmark, 57 från Norge, 15 från Finland och 4 från övriga världen. Av de 1312 medlemmarna så var 56 fria (annonsörer, styrelsen, hedersmedlemmar, bytestidningar). Styrelsen Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft hela sju styrelsemöten (föregående år tre), samt ett m ...