CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Också WWF jobbar för cikliderna i Malawisjön
Av: Mikael Westerlund

18 Ciklidbladet 2/2010 - Årgång 43 www.ciklid.org Också WWF jobbar för cikliderna i Malawisjön Text: Mikael Westerlund. Foto, där ej annat anges: Kenneth Mckaye Miljö WWF Finland har tillsamm a n s m e d professor Kenneth McKaye från USA varit med om att starta och driva ett projekt som på olika sätt gagnar både cikliderna och lokalbefolkningen i Malawisjöns nationalpark. Ken McKaye var en av föredragshållarna på Ciklidstämman i Stockholm 2004 och berättade då även i korthet om ...