Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Vetenskapskrönikan
Av: Ola Svensson

22 | Ciklidbladet nr 4/2018 – Årgång 51 Vem kom först och spelar det någon roll? En hypotes är att de tidigare arterna har en större möjlighet att ockupera olika nischer medan det är ”fullt” för arter som kommer senare. Alltså borde de släktskapslinjer som uppvisar hög artrikedom vara tidigare. I Viktoriasjön finns det cirka 50 släktskapslinjer av strålfeniga fiskar som karpfiskar, malar och Oreochromis (Oreochrominae). Ingen av dem har gett upphov till mer än två arter i Viktoriasjö ...