CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Vetenskapskrönikan
Av: Ola Svensson

42 | Ciklidbladet nr 4/2016 – Årgång 49 Malawisjöns utbrott i biologisk mångfald följer förhistoriska miljöförändringar En stor del av världens biologiska mångfald tros ha sitt ursprung i adaptiva radieringar. De mest kända exemplen är darwinfinkarna på Galapagos, anolisödlor, praktfjärilar (Heliconius) och förstås cikliderna i de stora afrikanska sjöarna. Dessa ”utbrott” i biologisk mångfald kan utlösas av förändringar i miljön som ger nya ekologiska möjligheter eller egenskaper ho ...