Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklidfronten
Av: Wilhelm Lubkowitz

Ciklidbladet nr 2/2015 – Årgång 48 | 5 CIKLIDFRONTEN FÖRST ETT STORT TACK TILL ALLA SOM BIDRAGIT TILL ATT CIKLIDSTÄMMAN 2015 BLEV EN STOR SUCCÉ! SPECIELLT TACK TILL ARRANGÖREN NORRKÖPINGS CIKLIDVÄNNER SOM SYDDE IHOP EN CIKLIDSTÄMMA MED SÅ MÅNGA INTRESSANTA FÖREDRAGSHÅLLARE. Vi vill även tacka Andreas Spreinat, Evert van Ammelrooy, Willem Heijns, Mark Breeze och inte att förglömma vår egen Bosse Persson för deras väldigt intressanta och oförglömliga föredrag. Vi vill även tacka alla ...