Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Cikliden - Herotilapia multispinosa

Naturlig biotop Frekommer vitt ver Mellanamerikas kuststrckor bde i lngsamflytande, nra stillastende vattendrag, och i mer strmt vatten i floder. Flodbottnen kan variera frn steniga bottnar till bottnar med djupt sediment frn frmultnande vxtdelar, men ven rena lerbottnar, till exempel Rio Frio, bevxta av Heteranthera sp. och med vattenytan tckt av Azolla mexicana. Samexisterande arter r bland andra Parachromis managuensis, tetror och tminstone en art Poecilia. Fda P g ...