Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklider från Väst- och Centralafrika del 7 – Chromidotilapiina ciklider 1
Av: Anton Lamboj

34 Ciklidbladet 1/2010 - Årgång 43 www.ciklid.org Chromidotilapiina ciklider - släktena Thysochromis och Parananochromis Text och foto: Anton Lamboj, översättning: Mikael Westerlund Västafrikanska ciklider del 7 Parananochromis gabonicus, hane Chromidotilapiini definierades av Greenwood (1987) och den innehåller flera släkten med i allmänhet småväxta ciklider, som alla är antingen grottlekare eller munruvare och huvudsakligen lever i mindre åar och bäckar. Ur akvaristisk synvin ...