Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Cikliden - Rheoheros coeruleus
Av: David Rejdemyhr

Naturlig biotop Lever på ett djup på upp till tre meter i breda klarvattenfloder i bergstrakterna med flodbäddar som utgörs av stora stenblock, mindre stenar, sand och kraftigare rötter som ligger kvar i strömmen. Siktdjupet i vattnen når ofta över 10 meter. I de delar av floden där turbulensen är lägre finner man arten sökande efter föda i löviga flodbottnar. Den återfinns sällan i de kraftigast strömmande ...