Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Webbnytt
Av: Joakim Draktoft

Nytt nummer av Ciklidbladet och således ett nytt webbnytt. Som ni säkert förstod redan i förra numret så är det mycket aktiviteter kring ciklid.se, vissa tar längre tid att genomföra, medan andra stökas undan omgående. Efter att ämnet moderering har stötts och blöts i forumet sedan i början på året så har ett uppdaterat regelverk tagits fram som underställdes ciklidstämmans godkännande. Jag vill rikta ett stort tack till Magnus Löfgren för hjälp med framtagande av regelverket. Forumet ...