Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Protomelas ornatus – en ciklidart med många namn
Av: Ad Konings

26 Ciklidbladet 1/2010 - Årgång 43 www.ciklid.org Protomelas ornatus – en ciklidart med många namn Text och foto: Ad Konings. Översättning: Mikael Nelin Malawiciklider När en vanlig klipplevande ciklid, med ett stort utbredningsområde, undersöks på olika platser i sjön kan man vara säker på att den uppvisar skillnader i utseendet. Ibland är skillnaderna i färgmönstret så extrema att fiskarna anses höra till olika arter. Om inte ichtyologerna har djur från populationer som är få ...