Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Rapport från möte på Naturvårdsverket om invasiva a
Av: Erik Åhlander Kjell Fohrman

10 | Ciklidbladet nr 1/2015 – Årgång 48 Kjell var där i egenskap av sig själv och Erik som representant för Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund men han representerade även Riksmuseet. Det kommer inom EU en förordning om invasiva arter som träder i kraft den 2015- 01-01. Sedan skall detta vara infört i unionen den2016-01-01 (med vissa undantag). EU kommer centralt att ta fram en lista på främmande invasiva arter som inte kommer att tillåtas (förbjudet att importera, transportera, ...