Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Rapport från möte på Naturvårdsverket om invasiva a
Av: Erik hlander Kjell Fohrman

10 | Ciklidbladet nr 1/2015 rgng 48 Kjell var dr i egenskap av sig sjlv och Erik som representant fr Sveriges Akvariefreningars Riksfrbund men han representerade ven Riksmuseet. Det kommer inom EU en frordning om invasiva arter som trder i kraft den 2015- 01-01. Sedan skall detta vara infrt i unionen den2016-01-01 (med vissa undantag). EU kommer centralt att ta fram en lista p frmmande invasiva arter som inte kommer att tilltas (frbjudet att importera, transportera, ...