Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

En minnesvärd Ciklidstämma i Malmö
Av: Kjell Fohrman

Så var det då äntligen dags för årets Ciklidstämma. Denna gång i Malmö med föreningen Ciklidvännerna i Malmö som medarrangör till Nordiska Ciklidsällskapet. Förväntningarna inför mötet var höga speciellt med tanke på de högklassiga föredragshållare som skulle komma. De höga förväntningarna skulle visa sig bli överträffade. Vi som sitter i NCS styrelse (och även en hel del andra) åkte ner redan på fredagen. Helgen fick på så sätt en utmärkt start genom att drygt 10 av oss invaderade en restau ...