Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

En akvarielokals fortsättning
Av: Joakim Asterhed

28 Ciklidbladet 3/2012 − Årgång 45 www.ciklid.org En akvarielokals fortsättning Text: Joakim Asterhed, "Banderad" Foto: Pär Engelholm där ej annat anges Hemma hos medlem Under sensommaren 2008 stod mitt akvarierum nere i källaren redo för fisk att börja flytta in. Under byggnationen tog jag en hel del bilder, och detta mynnade ut i min första artikel i Ciklidbladet (CB 3/08). I slutet av den artikeln lovade jag att följa upp redogörelsen men ytterligare en artikel efter några ...