Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Annas akvarier
Av: Anna Elmqvist

32 | Ciklidbladet nr 1/2017 – Årgång 50 FÖRENINGEN | Medlemspresentation Annas akvarier Detta är mitt första försök i hela mitt liv att skriva en artikel som inte är ett skolarbete i grundskolan. Jag är ofantligt självkritisk och lite nervös inför detta men håll till godo. För att komma framåt i livet måste man ibland göra saker man inte är helt bekväm med. Jag heter Anna och är mer passionerad än kunnig i min hobby, skulle jag nog säga. När jag var sju eller åtta år gammal fick jag ...