Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Praktisk akvaristik del 8 denitrifiering
Av: Patrik Rosn

38 Ciklidbladet 4/2011 - rgng 44 www.ciklid.org Praktisk akvaristik del 8 denitrifiering Text och bild: Patrik Rosn Akvaristik Under anaeroba (syrefattiga) frhllanden kan nitrat genom bakterier omvandlas till kvvgas. Nitrat reduceras frst till nitrit som i sin tur reduceras till kvvemonoxid. Kvvemonoxiden bildar sedan lustgas som till sist omvandlas till kvvgas (denitrifikation). Kvvgasen frsvinner sedan genom gasutbyte upp i luften. Detta kan vi akvarister utnyttja. ...