Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Pedofagerna från Victoriasjöns dräneringsområde
Av: Greg Steeves

34 | Ciklidbladet nr 2/2019 – Årgång 52 VICTORIASJÖN | Barnätare Pedofagerna från Victoriasjöns dräneringsområde En pedofag klassificeras som en art som äter ungdjur av en annan art. Det finns många olika fiskar som ivrigt skulle sätta i sig en kull med frisimmande yngel, men de pedofaga haplochromina cikliderna är fiskar som äter embryon eller yngel under utveckling hos munruvande ciklidarter, innan de har släppts ut från sin förälders munhåla. Den sanna definitionen av denna födos ...