CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Verksamhetsberättelse 2005
Av: Nordiska Ciklidsällskapet

Föreningen Under 2005 minskade medlemsantalet med ca 8% från föregående år. Detta innebar att vi gick från 1310 medlemmar till 1209 medlemmar. Detta berodde till stor del på att inbetalningar startade senare än vanligt på grund av sent utskick av inbetalningskort för det nya året. Av de 1209 medlemmarna så kom 1175 från Sverige, 12 från Danmark, 7 från Norge, 11 från Finland och 4 från övriga världen. Av dessa medlemmarna så var 56 fria (annonsörer, styrelsen, hedersmedlemmar, bytestidni ...