Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Heros notatus
Av: Wolfgang Staeck Ingo Schindler

34 | Ciklidbladet nr 1/2018 rgng 51 SYDAMERIKA | Heros Heros notatus Jardine, 1843 Synonymer/andra namn Cichlasoma severum, Heros sp. Guyana Etymologi Slktnamnet (frn grekiska Heros = hjlte) har att gra med djurets uppseendevckande, majesttiska beteende, artnamnet (frn lat. notatus = utmrkt, mrkbar) med de igonfallande svarta markeringarna p fiskens undre kroppshalva. Frsta beskrivningen Arten beskrevs frst av: Jardine, W. (1843): Dark-Marked Centrarchus: Centra ...