Poecilia Scandinavia
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Heros notatus
Av: Wolfgang Staeck Ingo Schindler

34 | Ciklidbladet nr 1/2018 – Årgång 51 SYDAMERIKA | Heros Heros notatus Jardine, 1843 Synonymer/andra namn Cichlasoma severum, Heros sp. Guyana Etymologi Släktnamnet (från grekiska Heros = hjälte) har att göra med djurets uppseendeväckande, ”majestätiska” beteende, artnamnet (från lat. notatus = utmärkt, märkbar) med de iögonfallande svarta markeringarna på fiskens undre kroppshalva. Första beskrivningen Arten beskrevs först av: Jardine, W. (1843): Dark-Marked Centrarchus: Centra ...