Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Djurskyddslagen förnyas
Av: Mikael Westerlund

16 Ciklidbladet 3/2012 − Årgång 45 www.ciklid.org Djurskyddslagen förnyas Text: Mikael Westerlund Miljö och samhälle Den nuvarande (svenska) djurskyddslagen trädde i kraft 1988. Sommaren 2009 inleddes arbetet med att förnya djurskyddslagstiftningen. (I Finland inleddes en motsvarande lagberedning 2012 med syfte att ge ett förslag 2014.) En utredning tillsattes med uppdrag att göra en bred översyn av den samlade djurskyddslagstiftningens innehåll och utarbeta ett förslag til ...