Akvariehelg
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Munnen full! Apistogramma sp. "D10"
Av: Frank Hättich/Roland Kipper

24 | Ciklidbladet nr 2/2019 – Årgång 52 Munnen full! Apistogramma sp. "D10" en ny munruvare från Colombia Ciklidbladet nr 2/2019 – Årgång 52 | 25 Med det arbete som Tom Christoffersen (Larvik, Norge) och Daniel Mejia (Bogota, Colombia) har utfört, har många nya arter och former av Apistogramma upptäckts i Colombia och introducerats inom akvariehobbyn. För att skydda de vilda populationerna och försörjningen för de lokala fiskare som fångar dessa fiskar åt hobbyn, lämnas ingen detalj ...