Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Trematocranus placodon och schistosomiasis
Av: Ad Konings

34 | Ciklidbladet nr 1/2019 – Årgång 52 MALAWISJÖN | Schistosomiasis Trematocranus placodon och schistosomiasis Trematocranus placodon är välkänd för akvarister, och vuxna fiskar exporteras ofta. Den har små tänder och svaga käkar, vilka påminner om arter av släktet Lethrinops, och den här "utrustningen" förutsäger förvisso inte att den är en frekvent snäckkrossare. T. placodon livnär sig på tunnskaliga snäckor som krossas med de kraftiga svalgbenen. Precis som Aulonocara svävar någ ...