Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Nyheter från fiskvärlden
Av: Ola Svensson

42 Ciklidbladet 3/2010 - Årgång 43 www.ciklid.org Nyheter från fiskvärlden Text: Ola Svensson, Göteborgs Universitet Nyheter Den här gången kommer jag att förutom det senaste inom vetenskapen även ta upp bokprojektet Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna Nationalnyckeln Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är ett gigantiskt populärvetenskapligt bokverk som ska täcka alla Sveriges flercelliga organismer. När verket är klart planeras det att omfatta cirka hundra voly ...