CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Mykobakterieinfektioner hos akvariefisk
Av: Thorbjörn Hongslo

12 | Ciklidbladet nr 1/2018 – Årgång 51 SJUKDOMAR | Mykobakterier Mykobakterieinfektioner hos akvariefisk Stressfulla upplevelser för akvariefisk kan vara transport och ankomst till en ny miljö, vilket kan leda till att fisken drabbas av sjukdom. Fisken kan i den nya miljön utsättas för smittämnen (bakterier, parasiter eller virus) som den inte tidigare har varit i kontakt med och som fiskens immunförsvar därför inte har beredskap för. Det finns också risk för att den fisk som har inköp ...