Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Växtakvarium – lätt eller svårt? - del 2 Frågor och svar
Av: Patrik Rosén

I förra numret av Ciklidbladet introducerades vi i den ädla konsten att lyckas med växtakvarium. Här följer Patrik upp artikeln med några frågor och svar. (Red’s anm.). Frågor och svar Är inte gödningen giftig för fiskarna? Gödningen är inte giftig, om man följer anvisningarna. I mycket stora mängder är de flesta ämnen giftiga, så även gödning. Man måste dock göra mycket stora misstag om fiskar ska dö av gödningen – det krävs mycket höga koncentrationer om de ämnen ...