Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Rapport från SMG-fonden
Av: Ad Konings

12 Ciklidbladet 4/2014 − Årgång 47 www.ciklid.org Miljö Ad Konings har återigen avrapporterat senaste nytt från Stuart Grants Minnesfond för Bevarande av Malawiciklider. Så här skriver han: Kära ciklidvän, Det har gått länge sedan senaste uppdatering, men nu har vi lite riktigt goda nyheter. Till att börja med hade David Nkhwazi 104 yngel/ungdjur av Pseudotropheus saulosi klara för utsättning i sjön i början av september, då Larry Johnson anlände till Malawi med sin safaritr ...