Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Vetenskapskrönikan
Av: Ola Svensson

44 Ciklidbladet 3/2013 − Årgång 46 www.ciklid.org Vetenskapskrönikan Text: Ola Svensson, Göteborgs universitet Vetenskap Då har hela sommaren gått vilket gör att det är mycket ny ciklidforskning. Varför det? Tar inte forskare semester? Jo, visst gör de det, men det tar tid att publicera – upp till ett år från att artikeln skickades in – vilket gör att det sprids över året. Kanske ser många till att ”rensa” innan semester och gör ett ryck. Att Ciklidbladet har ett långt uppeh ...