Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklidisti
Av: Erik Peltomaa

Trots lång gemensam historia och stora likheter i kultur, tradition och vardagsliv, känns Finland ofta väldigt främmande för nordbor. Orsaken är i regel att finskan till sin yttre struktur skiljer sig så markant från de nordiska språken. På grund av detta kan övriga nordbor inte tillgodogöra sig innehållet i en av ciklidtidningarna som utges i våra nordiska länder. Den finska ciklidföreningen Ciklidistit (ciklidisterna) som bildades 1997 ger ut medlemstidningen Ciklidisti. Tidskriften ...