Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Om ciklidernas intelligens – är de hönshjärnor eller sociala mästare?
Av: Maija Karala

Ännu vid millennieskiftet var uppfattningen om fiskarnas själsliga gåvor inte särskilt smickrande, varken i forskarvärlden eller bland den stora allmänheten. Man antog, att fiskarnas små och primitiva hjärnor inte förmådde prestera mer än enkla reflexer. Bland akvaristerna var uppfattningen trots allt högre. De kunde ju iaktta sina fiskar också i andra situationer än i dödskampen på metkroken. Orsaken till fo ...