Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Om ciklidernas intelligens r de hnshjrnor eller sociala mstare?
Av: Maija Karala

Ännu vid millennieskiftet var uppfattningen om fiskarnas själsliga gåvor inte särskilt smickrande, varken i forskarvärlden eller bland den stora allmänheten. Man antog, att fiskarnas små och primitiva hjärnor inte förmådde prestera mer än enkla reflexer. Bland akvaristerna var uppfattningen trots allt högre. De kunde ju iaktta sina fiskar också i andra situationer än i dödskampen på metkroken. Orsaken till fo ...