Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Tropheops - Nordiska Ciklidsällskapet

Tropheops


Fiskar som ingår i släktet Tropheops

Tropheops biriwira


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops gracilior


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8,5

Tropheops kamtambo


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops kumwera


Temperatur 23-27°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8

Tropheops macrophthalmus


Temperatur 23-27°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops microstoma


Temperatur 23-27°C
Volym
cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops modestus


Temperatur 23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
8 cm
pH
7.5-8

Tropheops novemfasciatus


Temperatur 23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
7,5-8

Tropheops romandi


Temperatur 23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
8 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."red cheek"


Temperatur 23-27°C
Volym
150 cm & 300 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."chilumba"


Temperatur 23-28°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8


Tropheops sp."chitimba"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."chinyankwazi"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."chinyamwezi"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."chilumba type"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."broad mouth"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."boadzulu"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."black hara"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."black dorsal"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."band"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."aurora"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."elongatus mbako"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."elongatus chizumulu"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."deep"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."dark"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."elongatus reef east"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."elongatus metangula"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."gold otter"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."lumessi blue"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."lucerna north"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."lucerna nkhata"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."lucerna fin spot"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."lucerna brown"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."lucerna brown chia"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."lucerna blue tanzania"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."lucerna blue mozambique"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."lucerna blue cobalt"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."lilac"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."higga"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."gracilior nankumba"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."gome yellow"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."goldbreast"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."mumbo"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."membe"

Honorna av T. sp. "member ?r mycket lik honorna av T. sp. "red fin", men saknar det svarta bandet i ryg...
Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8,5

Tropheops sp."mbenji yellow"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."mbenji blue"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."mauve"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."mauve yellow"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."maleri yellow"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."maleri blue"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."macrophthalmus gallireya"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."macrophthalmus chitimba"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."macrophthalmus chitimba blue"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."yellow gular"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."yellow chin"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."weed"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."taiwan"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."rust"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."red fin"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops sp."red cheek north"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."orange head"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7.5-8

Tropheops sp."olive"


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
7,5-8

Tropheops tropheops


Temperatur 23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8

Tillbaka till artregistret