Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Tropheops romandi - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings Text:

Tropheops romandi


Släkte: Tropheops
Art: romandi
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Colomb
År: 1979
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus tropheops romandi, Tropheops tropheops romandi
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Likoman, Malawisjn
Utbredning: Endast knd frn typlokalen

Temperatur
23-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
8 cm
pH
7,5-8
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Thumbi West Island
Hona Thumbi West Island Foto: Ad Konings

Fångstplatser


Likoma IslandMazinzi Island

Foto: Ad Konings

Foto: Ad KoningsThumbi West Island

Foto:

Foto: Ad Konings

Odlingsformer