Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Tropheops tropheops - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ad Konings Text:

Tropheops tropheops


Släkte: Tropheops
Art: tropheops
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Regan
År: 1922
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus tropheops, Pseudotropheus tropheops tropheops
Geografiskt område: Malawisjn
Utbredning: Malawisjn mellan Maleri Islands och Chinyamwezi Rocks

Temperatur
23-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
7,5-8
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser


Boadzulu Island


Chinyamwezi Island


Chitimba Bay

Foto: Ad Konings


Makokola Reef


Maleri Islands


Mazinzi Island


Otter Point

Red Spotted
Red Spotted Foto: Jrgen Johansson

Red Spotted
Red Spotted Foto: Jrgen Johansson

Red Spotted
Red Spotted Foto: Jrgen Johansson


Thumbi West Island


Tsano rock


Zimbawe rock
Odlingsformer