Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök
Acarichthys - Nordiska Ciklidsällskapet

Acarichthys

Släktet hör till gruppen ciklider från Sydamerika.

Bakgrund - Om släktet

Släktet Acarichthys beskrevs 1912 av amerikanen Carl H Eigenmann för att omfatta den enda arten Acara heckelii. Släktet har inte varit omtvistat och anses fortfarande (2011) omfatta en enda art.

Utbredning - Biotop

Utbredning från Guyana och över större delen av Amazonasbäckenet ända upp i Peru, inklusive huvudfåran med vitvatten, klarvattenflöden som rio Xingu och svartvatten som rio Negro. Förekommer vanligen i långsamt flytande eller stillastående vatten på låglandet, i mjukt och surt till neutralt vatten, åtminstone vid torrtid kan temperaturen vara ganska hög, runt 30 grader.

Fylogeni - Släktskap

Acarichthys position bland de sydamerikanska cichliderna var länge osäkert. Det har ansetts som ett geophagint släkte alltså släkt med Geophagus och Apistogramma, men liksom släktet Guianacara saknar de den lob på den första gälbågen som ofta har använts för att karaktärisera gruppen. 1998 visade Sven Kullander, baserat på morfologi, att Acarichthys verkligen hörde till underfamiljen Geophaginae och skapade inom underfamiljen ett eget tribus för Acarichthys och Guianacara: Acarichthyini. Senare har Hernán Loópez-Fernández et al (2005) bekräftat detta baserat på molekylära studier. Systergrupp till Acaraichthyini är antingen Crenicaratini (alltså Biotoecus + Crenicara + Dicrossus) eller samtliga övriga geophaginer, beroende på vilken auktoritet man väljer att följa.

Övrigt

Stawikowski uppger att A. heckelii infördes till Tyskland för första gången i slutet av 1960-talet. Den är avbildad (två foton av Harald Schultz, ungdjur och vuxen) i Goldsteins Cichlids of the world, 1973. Jag tycker det är lite förvånande om den inte introducerats i hobbyn tidigare. Jag vet att jag såg den i butik i Stockholm vintern 1974/1975. För det märkliga lekbeteendet se under arten eller Leibels eminenta beskrivning från 1984.


Referens:

Kullander, SO 1986. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru. Swedish Museum of Natural History, Stockholm. 431 pp.

Externa länkar:

Catalog of Fishes
http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp
DCG: Acarichthys heckelii
http://195.145.96.153/noFrames/files/cazAcarichthysHeckelii.html
Wayne Leibels artikel om odlingsfrsk med A. heckelii
http://www.cichlidae.com/article.php?id=59

Acarichthys heckelii


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Sydamerika

Acarichthys heckelii

Foto: Mattias Allroth
Släkte: Acarichthys
Art: heckelii
Grupp: Jordätare
Författare: Müller & Troschel
År: 1849
Storlek: 20 cm
Typlokal: Okänd.
Utbredning: Längs Amazonflodens huvudfårá i Peru, Colombia, och Brasilien, även nedre delarna av Rio Putumayo, Rio Trombetas, Rio Negro, och Rio Xingu; nedre Rio Tocantins och Rio Capim; Rio Branco i Brasilien och Guyana, och Essequibo floden i Guyana.

Odlingsformer för Acarichthys heckelii

Albino Foto: Mo Devlin


Gå överst på sidan