Bli medlem på Zoopet
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök
Río Aquas Calientes - Nordiska Ciklidsällskapet


Río Aquas Calientes

Land: Bolivia
Område: Sydamerika
Fångstplats: Río Aquas Calientes
Fångstplats: Río Paraguay

Río Aquas Calientes är ett litet vattendrag i sydvästra Boliva som matas av några heta källor. Det har gett en unik biotop med mycket höga temperaturer. Temperaturen i de centrala delarna ligger runt 41 grader medan det längre ut vid kanterna inte sjunker under 31. Trots det finns en del intressanta arter i floden. Bujurquina oenolaemus håller endast till i den svalare delarna av vattendraget. I de varmaste finns endast en art; Pamphorichthys hasemani, en liten levandefödare. R. Guggenbühl som samlade in arten och spred den i hobbyn i Europa föreslog att det möjligen är en strategi för överlevnad då inga av de rovfiskar som finns där vågar sig in i de varmaste delarna. I övrigt finns arterna Acestrorhynchus pantaneiro och Crenicichla lepidota (eller möjligen C. edithae) i vattendraget.Arter på fångstplatsen