Poecilia Scandinavia
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text: Rasmus Pedersen

Julidochromis dickfeldi
Dickfelds julle (julie)


Släkte: Julidochromis
Art: dickfeldi
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Staeck
År: 1975
Tidigare vetenskapligt namn:
Populärnamn: Dickfelds julle (julie)
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön i områden kring Sumbu nationalpark, Zambia.
Utbredning: Förekommer mellan Kapampa i DR Kongo och Ndole i Zambia i Tanganyikasjöns sydvästra del.

Temperatur
23-26°C
Volym
40 cm & 60 l
Längd
10 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

J. dickfeldi förekommer på omkring 5-20 meters djup i övergångs- och klippzonen i Tanganyikasjön.

Föda

I naturen lever J. dickfeldi av små ryggradslösa djur och även små sniglar. I akvarium kan man mata dem med räkmix, artemia eller cyclops som är bra foder.

Könsskillnad

Hanen blir omkring två centimeter större än honan, men på mindre exemplar är det mycket svårt att se skillnad på könen. Man bör köpa en grupp på minst 4 stycken som sedan får para ut sig.

Akvariemiljö

Har man ett fast par behöver inte akvariet vara särskilt stort, 60 liter räcker men gärna mer. Akvariet ska inredas med mycket sten så att förföljda individer lätt kan söka skydd.

Beteende & lek

I naturen leker de i trånga sprickor bland klipporna. Även i akvarium föredrar de att leka i trånga grottor. Äggen fästs i taket på grottan. Julidochromis har två olika lekstrategier: Antingen producerar de ett stort antal ägg, cirka 50 till 100 ägg, var femte till sjunde vecka eller så får de små kullar på omkring 5 till 20 ägg varje eller varannan vecka. När man har ett lekpar ska man inte flytta om inredningen eller göra allt för stora vattenbyten då paret kan splittras. Särskilt nybildade par har lätt för att splittras, par som hållit ihop länge är inte lika känsliga.

Litteratur

Staeck, Wolfgang. 1975. "A new cichlid fish from Lake Tanganyika: Julidochromis dickfeldi sp. n. (Pisces, Cichlidae)". Revue de Zoologie et Botanique Africaines. v. 89(n. 4)

Konings, Ad. 2002. "Enjoying Cichlids". Cichlid Press

Konings, Ad. 1998. "Tanganyika Cichlids In Their Natural Habitat". Cichlid Press


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Chipimbi

Hane Chipimbi

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Chipimbi

Hona Chipimbi

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Moliro, yngel Film av: Peter Andersson

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Julidochromis dickfeldi

Chipimbi


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Katete


Foto: David Lundvall

Foto: David Lundvall


Moliro


Foto: Ad Konings

Chimba


Foto: David Lundvall

Foto: David Lundvall