Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Patrik Hultqvist
Text: Hans Bergkvist

Chilotilapia euchilus


Släkte: Chilotilapia
Art: euchilus
Grupp: Haplochromis
Beskrivning: Trewavas
År: 1935
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis euchilus, Cheilochromis euchilus, Cyrtocara euchilus.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Chilumba.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.

Temperatur
23-27°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Förekommer i hela sjön i övergångszonen och vid sandbotten på relativt grunt vatten, 1-8 meter.

Föda

Allätare och äter ryggradslösa djur och växter. Arten är den malawitjockläpp som har störst läppar.

Könsskillnad

Hanen har en silverfärgad grundton, två markerade mörkbruna tvärgående streck, blåskimrande huvud, gulaktig buk och fenor som går i rött. Honor och unga fiskar har en silvergul grundton och tvärgående band. Hanarna färgar ut relativt sent. Hanen kan bli upp till 25cm och honan 22cm.

Akvariemiljö

Gärna ett stort akvarium inrett med fin sandbotten, stenar, gömställen och fria simytor. Man bör välja andra fiskar som passar med en så här storvuxen ciklid.

Beteende & lek

Hanen är revirhärdande, leker över öppna sandytor eller vid stenpartier. Honan är munruvande och håller yngel ca 21 dagar.

Allmänt

Odlade exemplar har betydligt mindre läppar jämfört med vildfångade fiskar. Är en robust relativt lugn ciklid kan dock vara aggressiv inom det egna släktet. Har imponerande gelaktiga läppar som vildfångade exemplar.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Niclas Olausson

Hona

Foto: Peter Wallin

c_euchilus05_ungdjur-lennart_axelsson.jpg

ungdjur 7 cm

Foto: Lennart Axelsson

c_echilus02-Hans_Bergkvist.jpg

hane

Foto: Hans Bergkvist

c_echilus02-1-Hans_Bergkvist.jpg

hane

Foto: Hans Bergkvist

Film av: Barnabas Sapan

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Chilotilapia euchilus
Border


Foto: Patrik Hultqvist