Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michel Keijman
Text:

Tilapia ruweti
Okavango tilapia


Släkte: Tilapia
Art: ruweti
Grupp: Övriga Afrika
Beskrivning: Poll & Thys van den Audenaerde
År: 1965
Populärnamn: Okavango tilapia
Geografiskt område: Övriga Afrika
Typlokal: Lufira River vid Mwandingusha, Kongoflodens delta, Kongo.
Utbredning: Kongoflodens delta, Kongo.

Temperatur
23-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
10 cm
pH
6-7,5Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

t_ruweti05par-michel_keijman.jpg

Foto: Michel Keijman


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Tilapia ruweti