Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Nabil Bases
Text: Roger Häggström

Pelvicachromis pulcher
palettciklid


Släkte: Pelvicachromis
Art: pulcher
Grupp: Västafrika
Beskrivning: Boulenger
År: 1901
Tidigare vetenskapligt namn: Pelmatochromis pulcher
Populärnamn: palettciklid
Geografiskt område: Västafrika
Typlokal: Niger Deltat, Nigeria
Utbredning: Södra Nigeria samt även känd från kustzonen i Kamerun.

Temperatur
23-26°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
6-7,8

Naturlig biotop

Palettciklid, förekommer i flera olika vackra färgvarianter, hittas i och omkring Nigeria i Västafrika. Här lever den i sjöar och i större eller mindre vattendrag.

Könsskillnad

Könskillnaden är lätt att se. Honan är markant mindre till växten, har en avrundad analfena och ett brett metallic-gult band i ryggfenan. Ofta har honan också en större röd fläck på buken (övre bilden visar en hane, undre bilden en hona).

Beteende & lek

Palettcikliden är en fredlig ciklid som håller till nära botten i akvariet där den gärna gömmer sig bland akvariets växter. Ett lekpar håller ofta ihop hela livet och leker regelbundet. Leken sker i en grop som grävs på en undanskymd plats i akvariet. Vid leken är honan den mest aktive när det gäller grävning och putsning. Hanen försvarar reviret mot inkräktare.

Allmänt

Det här är en av de allra vanligaste cikliderna som finns att köpa i akvarieaffären. De vackra färgerna, den ringa storleken och det intressanta lekbeteendet och skötseln av ynglen är några av orsakerna till artens popularitet. Det är också en tålig fisk som klarar sig bra i de flesta akvarieförhållanden. De trivs bäst i ett lugnt sällskapsakvarium med mycket växter och rötter tillsammans med fredliga fiskar som föredrar den övre delen av akvariet t.ex. gurami). Bottenytan i akvariet bör vara minst 80 x 40 cm, höjden spelar mindre roll. Bottengruset skall vara finkornigt. Denna ciklid lämpar sig väl för alla som vill prova på ciklidhobbyn för första gången.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Michael Persson

Hona

Foto: Michael Persson

Yngel

Foto: Nabil Bases

p_pulcher04b_nabil_bases.jpg

yngel ca 3 veckor gamla.

Foto: Nabil Bases

p_pulche05- par_hon_hoger-anton_lamboj.jpg

par, hona till höger

Foto: Anton Lamboj

mc_75.jpg

Foto: Roger Häggström


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Pelvicachromis pulcher

Ndonga


Foto: Anton Lamboj

Foto: Michel Keijman

Nigeria


Foto:

Foto: Yoann Gomez

Foto: Yoann Gomez

Foto: Yoann Gomez