CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ivan Mikolji
Text: Olof Blomqvist

Acaronia vultuosa


Släkte: Acaronia
Art: vultuosa
Grupp: Övriga
Beskrivning: Kullander
År: 1989
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Liten torkande damm vid sidan avvägen från El Burro till Puerto Ayacucho, Departamento Ature, Amazonas, Venezuela.
Utbredning: Orinoco systemet, inklusive Casiquiare, Inírida, Caura, Vichada och övre Rio Negro.

Temperatur
24-29°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Fisken lever i naturen bland växter på grunt vatten.

Föda

En rovfisk som i naturen livnär sig på småfisk


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Acaronia vultuosa