CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök
Guldabborren Logo

Detta är ett pris som styrelsen för Nordiska Ciklidsällskapet kan ge till en medlem eller annan person som har gjort en betydande insats för föreningen och/eller ciklidhobbyn.

Guldabborren delas ut på Ciklidstämman.

Tidigare vinnare av Guldabborren

1994 Christer Fredriksson

1995 Anders Wickman

1996 Kjell Fohrman

1997 Ad Konings

1998 Sven O Kullander

1999 Roger Häggström

2000 Mikael Lövebrant / Lars Eldensjö

2001 Ingen utdelad

2002 Carl-Axel Peterson

2003 Mikael Westerlund

2004 Fredrik Hagblom

2005 Stefan Larsén

2006 Christian Alfredsson

Till skillnad från duracellkaninen är dock årets pristagare inte en energislukare utan en energivare och stimulansgivare med stora gemensamma drag från valfritt kärnkraftverk eller valfri hetsig Tropheus-grupp. NCS är djupt tacksamma för de många år som denne evigt unge spjuver givit energi och kraft åt föreningen. Förvisso har han slitit ut ett antal ordföranden på vägen men ett viss svinn och turbulens är ofrånkomligt i närheten av ett kraftpaket. Trots att denne medlem har gjort långt mer än vad som kan krävas av någon enskild fortsätter han även efter sin tid i styrelsen att bidra till föreningens välgång och utveckling. 2006 års guldabborre simmar således fram till den ovärderlige och minst sagt värdige medlemmen Christian Alfredsson.

2007 Michael Persson

Årets abborre tilldelas en medlem som genom sitt oerhörda engagemang och kunnande har tillfogat NCS stor sveda och värk och därutöver mycken huvudbry, i det att han i stort sett omöjliggjort framtida nyrekryteringar till den post han beklätt inom NCS. Vi övriga föreningsmedlemmar kan dock bara buga och tacka denna paradoxernas man som bidragit till att estetiken och namnackuratessen nått nya höjder fyra gånger om året. Hans iver och perfektionism är av ett slag som sällan har skådats inom föreningen och offerviljan avseende nedlagd tid å föreningens vägnar torde sakna motstycke under detta sekel. Förhoppningsvis får NCS även i framtiden plats i sökaren när årets pristagare betraktar omvärlden genom sin Nikon.

Välförtjänt tillfaller således Guldabborren 2007 den eminente hedersmedlemmen Michael Persson

2008 Joakim Draktoft

Att kvalificera sig för en Guldabborre kräver mer av mottagaren än att denne mest presterat ett lojt frontosasimmande i en 720 liters pöl av stilla rinnande vatten. Likaså torde mottagaren inte bara ha gjort vad som på denne ankommer, utan även glimrat likt en furcifer i sin allra praktfullaste lekdräkt.

2008 års mottagare av Guldabborren har mer än väl kvalificerat sig för hedersutmärkelsen. Han har inte bara utfört sin egen del av ett tungt ideellt arbete utan även dubblerat när så krävts. Under en period kan utan överdrift sägas att hela NCS vilat på de kraftfulla axlarna å denne atlet. Styrelsen kan notera att mottagaren likt en lax kämpat i forsarna och ständigt tagit sig ännu en nivå uppströms och till synes alltid haft ännu en reservgenerator att koppla in då så har krävts.

Lyckligtvis kan konstateras att 2008 års Guldabborre inte behöver överlämnas till en utsliten döende lax i slutet av den strida strömmen, utan det sker till en synnerligen vital och ännu vilt simmande kämpe av sällan skådat slag. I bruset av fallen i Trollhättan tillfaller således i år Guldabborren Joakim Draktoft.

2009 Gabriella Ekström

Årets vinnare är en person som definitivt har många strängar på sin lyra. Akvarieintresset är mångsidigt, och inte sällan riktat på lite udda eller ovanliga fiskarter. Bland dessa simmar det tidvis även en hel del intressanta ciklider, så NCS-arna behöver inte känna sig mindre värda i sammanhanget.  De främsta gärningarna ciklidhobbyn till fromma har årets Guldabborre utfört mer i skymundan, den breda allmänheten har kanske inte alltid sett hur stor betydelse insatserna har haft. Men vi som vet, vi vet. Och vi hoppas att denna utmärkelse ska sporra till fortsatta entusiastiska engagemang vår gemensamma hobby till fromma.  Årets Guldabborre är berest, beläst och har också själv författat intressanta och läsvärda artiklar i vår kära tidskrift Ciklidbladet. Ryktet berättar, att det ännu kommer mycket mer från detta tangentbord.  Årets vinnare hinner med mycket, men det blir ju ofta så, att de som gör mycket, också hinner med mycket. Utöver intresset för ciklider, akvariefiskar och djur är man också sportintresserad, och tävlar i att köra fort.  Sammanfattar man alla dessa meriter är det ju uppenbart att årets Guldabborre tillfaller Gabbi, Gabriella Ekström.

2010 Kent Gemanius

En av våra fina traditioner inom NCS är att årligen dela ut en utmärkelse till en person som har gjort en betydande insats för föreningen och/eller ciklidhobbyn.Årets vinnare är en person som redan i decennier visat en brinnande entusiasm för cikliderna, ciklidhobbyn och inte minst ciklidisterna. Eldsjälar av denna kaliber är verkligen guld värda för oss ciklidister.Själv lär han gilla guld-, nä, koifiskar, ni vet sådana där som man ska ha ute. Inte för att de är större än stora ciklider, men det lär nu bara vara så. Och man kan ju se på dem när årets Guldabborre grillar.Arbetsmotivationen går inte att ta fel på. En ledig dag, tja, det är en dag då han är bara en kort stund på jobbet, dvs. mindre än 12 timmar. Han står alltid för vad han har lovat, och han kan konsten att fixa fram det mesta, även om det är så udda att det kanske bara är någon enstaka som vill ha dem.På sina fiskar har han totalkoll, vet exakt var vilken ciklid finns. Kommer det riktigt mycket kunder på en gång (vilket det ju lätt gör när det gäller årets Guldabborre) kan det gå så, att kunderna utrustas med håvar och får vara sina egna butiksbiträden. Och gör man tiotals kilogram räkmix varje måndag, har det hänt att man fått be mamma byta vatten. Årets välförtjänta mottagare av Guldabborren är således Kent Gemanius, stolt innehavare av ciklidisternas gärna besökta oas i Nol.

2011 Ola Svensson

2012 Lars Andersson

Årets pristagare har i över 30 års tid bidragit till ciklidhobbyn i genom att envist hålla ett brett sortiment av dessa fiskar sin butik, oavsett ursprungsort. Han har annonserat i Ciklidbladet sedan 1981, och är därmed den enskilda annonsör som har bidragit till NCS medlemstidning under längst tid. Dessutom har han alltid nära till ett skratt och sprider glädje i sin butik med sitt ständigt glada humör.

Pristagaren av årets Guldabborre är Lars Andersson, Södra Sandby.

2013 David Rejdemyhr

Årets pristagare har under sina år i NCS styrelse lagt ner många timmar på föreningen och erbjudit en service till NCS medlemmar som har varit väldigt uppskattad. Han har tagit sig tid på forumet och alltid svarat nya forumaktiva snabbt och på så sätt fått dem att känna sig välkomna. Artregistret har under hans aktiva tid växt rejält, vilket han även fortsätter jobba med efter att styrelsearbetet är avslutat.

2014 Thomas Regnéll

Årets pristagare har under många år varit aktiv som styrelsemedlem i NCS. Under sin tid i styrelsen bidrog han till stabilitet, framförallt på det ekonomiska planet. Han har dessutom fortsatt att svara på frågor och bidragit till att den efterträdande styrelsen har haft en stabil grund att bygga på. Dessutom besöker han alla Ciklidstämmor, och fortsätter ställa upp ideellt för föreningen när behov finns, bland annat som sekreterare under de två senaste årsmötena.

Årets pristagare är Thomas Regnéll

2015 - Wilhelm Lubkowitz

Årets pristagare har under många år varit verksam inom akvaristiken och föreningslivet, framförallt inom NCS men också i Linköpings akvarieförening. Han har under många år axlat en tung roll som redaktör för vår tidning Ciklidbladet med mycket gott resultat, men även som artikelförfattare. Han har arbetat under flera år med styrelsearbetet inom NCS och varit mycket behjälplig med planering för Ciklidstämman olika år. Han har ett outtröttligt engagemang för vår hobby och för NCS.Guldabborren går därför detta år till Wilhelm Lubkowitz!

Wille Guldabbore 2015

2016 - Erik Åhlander

 En av våra fina traditioner inom NCS är att årligen dela ut en utmärkelse till en person som har gjort en betydande insats för föreningen och/eller ciklidhobbyn.

Årets vinnare är en person som har lite annorlunda meriter än de flesta NCS-medlemmarna. Han är erfaren och mycket kunnig inom sitt område. Han är aktiv inom föreningslivet och en flitig deltagare på möten i många akvarieföreningar. Inte heller fiskstudier i fält har varit honom främmande.

För NCS är han en synnerligen central stöttepelare, som ger oss amatörer den välbehövliga faktabakgrunden, när vi plaskar med våra ciklider hemma i akvarierna. Till professionen är han nämligen iktyolog, det vill säga expert på fiskar, och synnerligen kunnig i ciklidernas taxonomi. Därtill är han även expert inom akvaristikens och ciklidistikens historia, vilket vi har fått njuta av i form av många intressanta och läsvärda artiklar, som man gärna går tillbaka till, när man till exempel vill kolla upp någon historisk detalj.

2017 - Kaj Persson

”Guldabborren är ett pris som styrelsen för Nordiska Ciklidsällskapet kan ge till en medlem eller annan person som har gjort en betydande insats för föreningen och/eller ciklidhobbyn. Guldabborren delas ut på Ciklidstämman”

På årets Ciklidstämma valde NCS styrelse att hedra Kaj Persson för hans insatser för föreningen men också för hobbyn i stort genom att tilldela honom 2018 års Guldabborre. Han är en motor för hobbyns fortsatta utveckling genom sitt stora engagemang för diskus där han bland annat hittas som internationell domare och ordförande i Nordiska Diskussällskapet.

Även Kajs insatser som bland annat artikelförfattare i Ciklidbladet och som bidragande till föreningens artregister har varit betydelsefulla.

Stort tack för dina insatser Kaj

kajp guldabborre 

 

 

 


Nyheter