Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök
Sponsor
zooBio.se

Nordiska Ciklidsällskapet baserar sin verksamhet på:

1. Respekt för cikliderna som levande varelser

2. Ansvar för naturen och klimatet

3. Handel med ciklider

4. Vetenskaplig metodik

1. Respekt för cikliderna som levande varelser

Vi respekterar varje ciklid som en levande varelse, som delar jorden med oss människor, som reagerar på smärta och skräck, som har rätt till en meningsfull tillvaro, sina beteenden, sin biotop, sin historia och sin framtid. Vi sköter våra ciklider på bästa möjliga sätt, ger dem levnadsförhållanden som svarar mot deras behov, och tar ansvar för att avliva dem på ett respektfullt sätt när vi inte längre kan ta hand om dem. Vi utvecklar inte egenskaper hos våra ciklider, som skadar eller minskar deras möjligheter att leva och fungera på ett naturligt sätt.

2. Ansvar för naturen och klimatet

Vi respekterar vår planets biologiska egenskaper och de naturlagar som styr. Vi vet att människan är bara en art av många och har utvecklats, lever nu och kommer att försvinna. På basen av sin överlägsna kvantitet utgör människan ett allvarligt hot mot naturen och vi har därför ett speciellt ansvar för att skydda naturen mot oss själva. Vi befrämjar ett hållbart uttag av ciklider ur naturen, som stöder lokalbefolkningens intresse att skydda och bevara ciklidernas levnadsmiljöer. Vi stöder fiskemetoder som inte förstör biotoperna. Vi är måna om att minimera antalet ciklider som dör eller skadas på vägen från fångstplatsen till våra akvarier. Vi stöder olika projekt och kampanjer som befrämjar skyddet av ciklider och ciklidbiotoper och deltar i att fästa uppmärksamhet vid miljö- och klimatfrågor.

3. Handel med Ciklider

Vi respekterar hotade arter i naturen och lokala lagar

3.1 Röd markering: Handla ej under dessa förutsättningar

  • Handla ej med vildfångade arter som hotas i naturen på grund av fiske till akvarieindustrin. 
  • Handla ej med vildfångade arter som är olagligt fångade eller exporterade, exempelvis från naturreservat, eller från länder där exportförbud råder.

Rödmarkerade arter och fångstplatser:

Malawisjön

 

Tanganyikasjön

 

Övriga Afrika

 

Madagaskar & Asien

 

Centralamerika

 

Sydamerika

 

3.2 Gul markering: Tänk efter innan du handlar under dessa förutsättningar

Tänk efter innan du handlar med odlade arter som härstammar från arter listade under "Röd markering", misstänker du att det regelmässigt fångas vilt för att odla stammar för försäljning rekomenderas du att avvakta. I övrigt kan minskar sannolikt trycket på att fånga rödmarkerade arter om odlade kan fylla marknadens behov.

3.3 Grön markering: Fritt fram att handla under dessa förutsättningar

Utgångspunkten är att alla arter kan handlas med och enbart gulmarkerade och rödmarkerade kommer lyftas fram i artregistret. Alla övriga arter går det utmärkt att handla med som vildfångade eller odlade. Läs gärna denna utmärkta artikel som belyser handel med vildfångat ur fler aspekter än de man först kommer att tänka på.

Odlade eller vildfångade fiskar – vad är bäst för miljön? 

4. Vetenskaplig metodik

Vår världsbild baserar sig på att fenomen beskrivs med modeller i form av hypoteser som tagits fram med tillämpning av vetenskapliga metoder, som kan utsättas för en kritisk granskning och falsifieras eller verifieras och som har empiriskt underlag. Evolutionsläran är idag den bästa modellen för hur arter uppstår, utvecklas, lever och försvinner, som uppfyller de ovan nämnda kriterierna.