Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök
Haplochromis - Nordiska Ciklidsällskapet

Haplochromis

Malawisjön

Alticorpus geoffreyi

Foto: Martin Genner
Släkte: Alticorpus
Art: geoffreyi
Grupp: Haplochromis
Författare: Snoeks & Walapa
År: 2004
Storlek: 17 cm
Alticorpus macrocleithrum

Foto: Martin Genner
Släkte: Alticorpus
Art: macrocleithrum
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer & McKaye
År: 1985
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara macrocleithrum, Aulonocara macrocleithrum.
Typlokal: Malawisjön vid Cape Maclear.
Alticorpus mentale

Foto: Ad Konings
Släkte: Alticorpus
Art: mentale
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer & McKaye
År: 1988
Storlek: 20 cm
Typlokal: Malawisjön vid Monkey Bay.
Utbredning: Förekommer i den södra delen av Malawisjön.
Alticorpus peterdaviesi

Foto: Martin Genner
Släkte: Alticorpus
Art: peterdaviesi
Grupp: Haplochromis
Författare: Burgess & Axelrod
År: 1973
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Alticorpus pectinatum, Trematocranus peterdaviesi, Lethrinops peterdaviesi.
Typlokal: Malawisjön vid Monkey Bay.
Utbredning: Förekommer i den södra delen av Malawisjön.
Alticorpus profundicola

Foto: Ad Konings
Släkte: Alticorpus
Art: profundicola
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer & McKaye
År: 1988
Storlek: 13 cm
Typlokal: Malawisjön utanför Nkota Kota i Malawi.
Utbredning: Malawisjön
Aristochromis christyi

Foto: Lennart Axelsson
Släkte: Aristochromis
Art: christyi
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1931
Storlek: 30 cm
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Buccochromis heterotaenia

Foto: Ad Konings
Släkte: Buccochromis
Art: heterotaenia
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 40 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis heterotaenia, Cyrtocara heterotaenia.
Typlokal: Malawisjön
Buccochromis lepturus

Foto: Ad Konings
Släkte: Buccochromis
Art: lepturus
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 42 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis lepturus, Cyrtocara lepturus.
Typlokal: Malawisjön.
Buccochromis nototaenia

Släkte: Buccochromis
Art: nototaenia
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1908
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paratilapia nototaenia, Haplochromis nototaenia, Cyrtocara nototaenia, Buccochromis atritaeniatus, Buccochromis oculatus
Typlokal: Malawisjön.
Buccochromis rhoadesii

Foto: Jan Bikkems
Släkte: Buccochromis
Art: rhoadesii
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1908
Storlek: 35 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paratilapia rhoadesii, Haplochromis rhoadesii, Cyrtocara rhoadesii
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön och i Shirefloden.
Buccochromis spectabilis

Foto: Magnus Sandberg
Släkte: Buccochromis
Art: spectabilis
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 26 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis spectabilis, Cyrtocara spectabilis.
Typlokal: I Malawisjön mellan Vua och Mwaya i Malawi.
Caprichromis liemi

Foto: Ad Konings
Släkte: Caprichromis
Art: liemi
Grupp: Haplochromis
Författare: Mckaye & Mackenzie
År: 1982
Storlek: 23 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara liemi, Maravichromis liemi
Typlokal: Thumbi West Island
Utbredning: Malawisjön
Caprichromis orthognathus

Foto: Ad Konings
Släkte: Caprichromis
Art: orthognathus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara orthognathus, Haplochromis orthognathus, Mylochromis orthognathus
Utbredning: Malawisjön
Champsochromis caeruleus

Foto: Rickard Håkansson
Släkte: Champsochromis
Art: caeruleus
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1908
Storlek: 40 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis tholae, Cyrtocara caerulea, Paratilapia caerulea, Copadichromis caeruleus, Cyrtocara caeruleus, Haplochromis caeruleus, Haplochromis bellicosus, Haplochromis boultoni.
Handelsnamn: forellciklid
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Champsochromis spilorhynchus

Foto: Tony Englund
Släkte: Champsochromis
Art: spilorhynchus
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 30 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis spilorhynchus
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Chilotilapia euchilus

Foto: Patrik Hultqvist
Släkte: Chilotilapia
Art: euchilus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis euchilus, Cheilochromis euchilus, Cyrtocara euchilus.
Typlokal: Malawisjön vid Chilumba.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Chilotilapia rhoadesii

Foto: Tony Englund
Släkte: Chilotilapia
Art: rhoadesii
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1898
Storlek: 30 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Chilotilapia rhoadesi
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Copadichromis atripinnis

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: atripinnis
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer & Sato
År: 2002
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp . "three spot eastern"
Handelsnamn: Three spot eastern
Typlokal: Den norra spetsen av Thumbi Westön, Kache Point.
Copadichromis azureus

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Copadichromis
Art: azureus
Grupp: Haplochromis
Författare: Konings
År: 1990
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp. "nkatae"
Typlokal: Mbenjiön, Malawisjön.
Utbredning: Många ställen i Malawisjöns södra del.
Copadichromis borleyi

Foto: Håkan Eriksson
Släkte: Copadichromis
Art: borleyi
Grupp: Haplochromis
Författare: Iles
År: 1960
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis borleyi, Cyrtocara borleyi.
Typlokal: Malawisjön vid Nkhata Bay.
Utbredning: Förekommer över hela Malawisjön med undantag av Likoma- och Chizumuluöarna där den inte förekommer.
Copadichromis chizumuluensis

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: chizumuluensis
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer & Konings
År: 2006
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp. chizumulue blue
Handelsnamn: Copadichromis sp. chizumulue blue
Typlokal: Chizumuluön vid Mkanila Bay.
Utbredning: Endast vid Chizumuluön.
Copadichromis chrysonotus

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Copadichromis
Art: chrysonotus
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1908
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis jacksoni, Cyrtocara chrysonota, Paratilapia chrysonota, Cyrtocara chrysonotus, Haplochromis chrysonotus.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela sjön.
Copadichromis cyaneus

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Copadichromis
Art: cyaneus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 19 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis cyaneus, Cyrtocara cyanea
Typlokal: Malawisjön vid Monkey Bay.
Utbredning: Förekommer i hela Malawisjön särskilt vanlig vid östkusten vid Likoma och Chizmulu öarna nära fort Maquire och Monkey bay.
Copadichromis cyanocephalus

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: cyanocephalus
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer & Konings
År: 2006
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp. verduyni blueface
Handelsnamn: Copadichromis sp. verduyni blueface
Typlokal: Mozambique, Malawisjön, Charley’s Bay.
Utbredning: Steniga strändr från några kilometer norr om Meponda till Lumessi floden.
Copadichromis diplostigma

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: diplostigma
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer & Konings
År: 2006
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp likoma blue
Handelsnamn: Copadichromis sp. likoma blue
Typlokal: Malawi, Likoma ön, Maingano ön.
Utbredning: Runt ön Likoma, fiskar liknande arten har observerats men ej undersökts nära Cobwé i Mozambique och nära Undu i Tanzania.
Copadichromis geertsi

Foto: Niclas Olausson
Släkte: Copadichromis
Art: geertsi
Grupp: Haplochromis
Författare: Konings
År: 1999
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp. "virginalis blotch"
Typlokal: Malawisjön vid Gome.
Utbredning: Förekommer i sydöstra delen vid gränsen mellan Malawi och Moçambique
Copadichromis ilesi

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: ilesi
Grupp: Haplochromis
Författare: Konings
År: 1999
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp. "virginalis gome"
Typlokal: Malawisjön vid Gome.
Copadichromis insularis

Foto: Patrik Hultqvist
Släkte: Copadichromis
Art: insularis
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer & Konings
År: 2006
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis verduyni
Typlokal: Malawi, Chinyankwazi ön
Utbredning: Runt Maleriöarna, ön Chinyankwazi och ön Chinyamwezi.
Copadichromis jacksoni

Foto: Albin Andersson
Släkte: Copadichromis
Art: jacksoni
Grupp: Haplochromis
Författare: Iles
År: 1960
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis jacksoni, Cyrtocara jacksoni.
Handelsnamn: Jacksons nkhata, Jacksoni, Nguwa
Typlokal: Malawisjön vid Nkhata Bay.
Utbredning: Förekommer runt hela Malwisjön.
Copadichromis likomae

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: likomae
Grupp: Haplochromis
Författare: Iles
År: 1960
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis likomae, Cyrtocara likomae
Typlokal: Malawisjön vid Mbamba Bay och Likoma-ön.
Copadichromis mbenjii

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: mbenjii
Grupp: Haplochromis
Författare: Konings
År: 1995
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis quadrimaculatus
Handelsnamn: Haplochromis Quads
Typlokal: Malawisjön vid Mbenji-ön.
Utbredning: Endemisk kring Mbenji-ön.
Copadichromis melas

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Copadichromis
Art: melas
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer & Konings
År: 2006
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp. "midnight mloto"
Typlokal: Malawi, Mara Point.
Utbredning: Förekommer längs Malawisjöns östra kust mellan Tumbi Point och Cobwé.
Copadichromis mloto

Foto: Thomas Regnéll
Släkte: Copadichromis
Art: mloto
Grupp: Haplochromis
Författare: Iles
År: 1960
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis mloto, Cyrtocara mloto.
Typlokal: Malawisjön vid Mayoka Point, Nkhata Bay.
Copadichromis nkatae

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: nkatae
Grupp: Haplochromis
Författare: Iles
År: 1960
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis nkatae, Cyrtocara nkatae.
Typlokal: Malawisjön vid Mayoka Point, Nkhata Bay.
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis parvus

Foto: Rickard Håkansson
Släkte: Copadichromis
Art: parvus
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer & Konings
År: 2006
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp. verduyni dwarf
Handelsnamn: Copadichromis sp. "verduyni dwarf"
Typlokal: Mozambique, Lumessi.
Utbredning: Förekommer mellan Chiloelo floden och Metangula.
Copadichromis pleurostigma

Foto: Jeff Dubosc
Släkte: Copadichromis
Art: pleurostigma
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis pleurostigma.
Typlokal: Malawisjön vid Chilumba.
Copadichromis pleurostigmoides

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: pleurostigmoides
Grupp: Haplochromis
Författare: Iles
År: 1960
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis pleurostigmoides, Cyrtocara pleurostigmoidesa.
Typlokal: Malawisjön vid Nkhata Bay nära Kataenda Rock.
Copadichromis quadrimaculatus

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: quadrimaculatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis quadrimaculatus, Cyrtocara quadrimaculata.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Copadichromis sp. "azureus jalo"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "azureus jalo"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "chitimba"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "chitimba"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "chizumuluensis londo"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "chizumuluensis londo"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "fire-crest mloto"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "fire-crest mloto"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön, främst vid Gome.
Copadichromis sp. "flavimanus lundu"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "flavimanus lundu"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 16 cm
Utbredning: Förekommer vid Lundu i Tanzania.
Copadichromis sp. "grey"

Släkte: Copadichromis
Art: sp. "grey"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "kawanga"

Foto: Kjell Begby
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "kawanga"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 13 cm
Utbredning: Förekommer i Malawisjöns nordvästra del mellan Nkhata Bay och Mdoka samt längs den nordöstra kusten mellan Mbamba Bay och Kirondo.
Copadichromis sp. "kawanga no-spot"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "kawanga no-spot"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 13 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "likomae masinje"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "likomae masinje"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malwisjön
Copadichromis sp. "lupingu blue"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "lupingu blue"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "maison"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "maison"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "makanjila"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "makanjila"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "mbenji blue"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "mbenji blue"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 14 cm
Utbredning: Förekommer bara vid Mbenji-ön.
Copadichromis sp. "mloto goldcrest"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "mloto goldcrest"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Nyassachromis sp.
Handelsnamn: goldcrest-mloto, nyassachromis goldcrest.
Utbredning: Nkanda och Makonde, Tanzania.
Copadichromis sp. "mloto liuli"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "mloto liuli"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "mloto reef"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "mloto reef"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "mloto undu"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "mloto undu"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "pictus maleri"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "pictus maleri"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "quadrimaculatus yellow"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "quadrimaculatus yellow"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "taiwan yellow"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "taiwan yellow"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "tumbi two spot"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "tumbi two spot"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "virginalis chitande"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "virginalis chitande"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "virginalis gold"

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "virginalis gold"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 12 cm
Utbredning: Förekommer vid Nkanda i Tanzania.
Copadichromis sp. "virginalis kajose"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "virginalis kajose"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "yellow black lupingu"

Släkte: Copadichromis
Art: sp. "yellow black lupingu"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Copadichromis sp. "yellow jumbo"

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: sp. "yellow jumbo"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 22 cm
Utbredning: Förekommer längs Malawisjöns östra kust.
Copadichromis trewavasae

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Copadichromis
Art: trewavasae
Grupp: Haplochromis
Författare: Konings
År: 1999
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis sp. "mloto likoma"
Handelsnamn: Ivoryhead mloto
Typlokal: Malawisjön vid Membe Point, Likoma-ön.
Utbredning: Förekommer vid Mara Point, Likoma, Chizumulu ön och längs Tanzanias kust mellan Makonde till Manda och en mindre population vid Cobwe.
Copadichromis trimaculatus

Foto: Ad Konings
Släkte: Copadichromis
Art: trimaculatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Iles
År: 1960
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis trimaculatus, Cyrtocara trimaculata.
Handelsnamn: Jakuta
Typlokal: Malawisjön vid Nkhata Bay och Likomaön.
Copadichromis verduyni

Foto: Patrik Hultqvist
Släkte: Copadichromis
Art: verduyni
Grupp: Haplochromis
Författare: Konings
År: 1990
Storlek: 11 cm
Typlokal: Kusten vid Fort Maguire, Malawisjön.
Utbredning: Malawisjön mellan Eccles Reef och Gome.
Copadichromis virginalis

Foto: Tonny Brandt Andersen
Släkte: Copadichromis
Art: virginalis
Grupp: Haplochromis
Författare: Iles
År: 1960
Storlek: 17 cm
Handelsnamn: Firecrest Mloto
Typlokal: Nkhata Bay, Malawisjön
Utbredning: Förekommer över hela sjön
Ctenopharynx intermedius

Foto: Ad Konings
Släkte: Ctenopharynx
Art: intermedius
Grupp: Haplochromis
Författare: Günther
År: 1864
Storlek: 21 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Hemichromis intermedius,Otopharynx intermedius, Haplochromis intermedius, Cyrtocara intermedius, Cyrtocara intermedius.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Södra delen av Malawisjön och Shirefloden.
Ctenopharynx nitidus

Foto: Ad Konings
Släkte: Ctenopharynx
Art: nitidus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis nitidus,Otopharynx nitidus, Cyrtocara nitidus.
Typlokal: Malawisjön vid Vua.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Ctenopharynx pictus

Foto: Ad Konings
Släkte: Ctenopharynx
Art: pictus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis pictus, Otopharynx pictus, Cyrtocara pictus.
Typlokal: Malawisjön vid Vua.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Cyrtocara moorii

Foto: Christian Alfredsson
Släkte: Cyrtocara
Art: moorii
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1902
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis moorii
Handelsnamn: blå delfinciklid
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Finns över hela Malawissjön och i Malombesjön.
Dimidiochromis compressiceps

Foto: Rolf Lind
Släkte: Dimidiochromis
Art: compressiceps
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1908
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis compressiceps, Paratilapia compressiceps, Cyrtocara compressiceps.
Handelsnamn: Malawi ögonätare
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer i hela Malawisjön och i Malombesjön
Dimidiochromis dimidiatus

Foto: Jeff Dubosc
Släkte: Dimidiochromis
Art: dimidiatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Günther
År: 1864
Storlek: 20 cm
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Malawisjön.
Dimidiochromis kiwinge

Foto: Tony Englund
Släkte: Dimidiochromis
Art: kiwinge
Grupp: Haplochromis
Författare: Ahl
År: 1927
Storlek: 35 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara kiwinge, Haplochromis kiwinge
Handelsnamn: Kiwinge, Binga, Liyani
Typlokal: Nära Langenburg (Lumbila), Lake Malawi, Tanzania
Utbredning: Malawisjön
Dimidiochromis strigatus

Foto: Robert Björkén
Släkte: Dimidiochromis
Art: strigatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis strigatus, Cyrtocara strigata
Handelsnamn: Strigatus, sunset-haplis
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Diplotaxodon aeneus

Foto: Martin Genner
Släkte: Diplotaxodon
Art: aeneus
Grupp: Haplochromis
Författare: Turner & Stauffer
År: 1998
Storlek: 16 cm
Typlokal: Utanför kusten nordost om Nkatha Bay
Utbredning: Malawisjön
Diplotaxodon altus

Släkte: Diplotaxodon
Art: altus
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer, Phiri & Konings
År: 2018
Storlek: 14 cm
Utbredning: Malawisjön
Diplotaxodon argenteus

Foto: Ad Konings
Släkte: Diplotaxodon
Art: argenteus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 23 cm
Typlokal: Södra delen av Malawisjön.
Utbredning: Södra delen av Malawisjön.
Diplotaxodon ecclesi

Foto: Martin Genner
Släkte: Diplotaxodon
Art: ecclesi
Grupp: Haplochromis
Författare: Burgess & Axelrod
År: 1973
Storlek: 17 cm
Typlokal: Utanför Monkey Bay, Malawisjön
Utbredning: Okänt
Diplotaxodon greenwoodi

Foto: Ad Konings
Släkte: Diplotaxodon
Art: greenwoodi
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer & McKaye
År: 1986
Storlek: 30 cm
Typlokal: 8 km söder om Mumboön på 86 meters djup.
Utbredning: Malawisjön
Diplotaxodon limnothrissa

Foto: Patrick Tawil
Släkte: Diplotaxodon
Art: limnothrissa
Grupp: Haplochromis
Författare: Turner
År: 1994
Storlek: 17 cm
Typlokal: Strax nordost om Boadzuluön på 49-52 meters djup
Utbredning: Malawisjön
Diplotaxodon longimaxilla

Släkte: Diplotaxodon
Art: longimaxilla
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer, Phiri & Konings
År: 2018
Storlek: 14 cm
Utbredning: Malawisjön
Diplotaxodon macrops

Foto: Martin Genner
Släkte: Diplotaxodon
Art: macrops
Grupp: Haplochromis
Författare: Turner & Stauffer
År: 1998
Storlek: 14 cm
Typlokal: Utanför Monkey Bay på 100 meters djup.
Utbredning: Malawisjön
Diplotaxodon sp. "holochromis"

Foto: Martin Genner
Släkte: Diplotaxodon
Art: sp. "holochromis"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Docimodus evelynae

Foto: Ad Konings
Släkte: Docimodus
Art: evelynae
Grupp: Haplochromis
Författare: Eccles & Lewis
År: 1976
Storlek: 23 cm
Typlokal: Nkhata Bay
Utbredning: Malawisjön
Docimodus johnstoni

Foto: Ad Konings
Släkte: Docimodus
Art: johnstoni
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1897
Storlek: 25 cm
Typlokal: Övre Shirefloden
Utbredning: Malawi- och Malombesjön samt övre Shirefloden.
Exochochromis anagenys

Foto: Tony Englund
Släkte: Exochochromis
Art: anagenys
Grupp: Haplochromis
Författare: Oliver
År: 1989
Storlek: 30 cm
Typlokal: Thumbi West Island, Malawisjön
Utbredning: Endemisk i Malawisjön. Förekommer över hela sjön.
Fossorochromis rostratus

Foto: Michael Persson
Släkte: Fossorochromis
Art: rostratus
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1899
Storlek: 30 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis rostratus, Tilapia rostrata, Cyrtocara rostrata, Haplochromis macrorhynchus.
Handelsnamn: Rostratus, Chimbenje (lokalt, Chichewa), Chigumbuli (lokalrt, Tonga)
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Hemitaeniochromis brachyrhynchus

Släkte: Hemitaeniochromis
Art: brachyrhynchus
Grupp: Haplochromis
Författare: Oliver
År: 2012
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Protomelas sp. "spilopterus blue", Hemitaeniochromis sp. "spilopterus blue", Hemitaeniochromis sp. "insignis big eye"
Typlokal: Thumbi Island West, Norra sidan. Malawisjön
Utbredning: Thumbi Island West och Nkhata Bay, Malawisjön
Hemitaeniochromis sp. "insignis mumbo"

Släkte: Hemitaeniochromis
Art: sp. "insignis mumbo"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 17 cm
Typlokal: Malawisjön vid Monkey Bay.
Hemitaeniochromis sp. "spilopterus blue"

Släkte: Hemitaeniochromis
Art: sp. "spilopterus blue"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 18 cm
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Hemitaeniochromis sp. "spilopterus yellow"

Släkte: Hemitaeniochromis
Art: sp. "spilopterus yellow"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 22 cm
Hemitaeniochromis spilopterus

Släkte: Hemitaeniochromis
Art: spilopterus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 22 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis spilopterus, Protomelas spilopterus, Cyrtocara spilopterus
Typlokal: Malawisjön mellan Shire Bar och Nkhudzi.
Utbredning: Förekommer runt hela sjön.
Hemitaeniochromis urotaenia

Foto: Ad Konings
Släkte: Hemitaeniochromis
Art: urotaenia
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 22 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis urotaenia, Protomelas urotaenia,Cyrtocara urotaenia.
Typlokal: Malawisjön.
Hemitilapia oxyrhyncha

Foto: Lennart Axelsson
Släkte: Hemitilapia
Art: oxyrhyncha
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1902
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Tilapia oxyrhynchus, Hemitilapia oxyrhynchus
Handelsnamn: masimbwe.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Lethrinops sp. "mbasi"

Foto: Ad Konings
Släkte: Lethrinops
Art: sp. "mbasi"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops sp. "rainbow tanzania"
Handelsnamn: Mbasi rainbow
Lethrinops sp. "mdoka red"

Släkte: Lethrinops
Art: sp. "mdoka red"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 30 cm
Utbredning: Förekommer i närheten av Mdoka i Malawi.
Lethrinops sp. "micrentodon makokola"

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Lethrinops
Art: sp. "micrentodon makokola"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 14 cm
Utbredning: Förekommer vid revet Makokola, i Malawisjön.
Lethrinops sp. "nyassae"

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Lethrinops
Art: sp. "nyassae"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 14 cm
Handelsnamn: Nyassa Lethrinops
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Lethrinops sp. "red cap"

Foto: Carl Eklind
Släkte: Lethrinops
Art: sp. "red cap"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 11 cm
Utbredning: Längst upp på den norra spetsen av Malawisjön i Tanzania
Lichnochromis acuticeps

Foto: Barnabas Sapan
Släkte: Lichnochromis
Art: acuticeps
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 22 cm
Handelsnamn: Malawi Gar
Typlokal: Norr om Mvunguti
Utbredning: Förekommer i hela sjön. Malawisjön
Mchenga conophorus

Foto: Ad Konings
Släkte: Mchenga
Art: conophorus
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer, LoVullo & McKaye
År: 1993
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis conophoros
Typlokal: Stranden vid Chembe, Malawi.
Utbredning: Malawisjön
Mchenga cyclicos

Foto: Ad Konings
Släkte: Mchenga
Art: cyclicos
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer, LoVullo & McKaye
År: 1993
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis cyclicos
Typlokal: Kanchedzaön.
Mchenga eucinostomus

Släkte: Mchenga
Art: eucinostomus
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis eucinostomus
Typlokal: Malawisjön.
Mchenga flavimanus

Foto: Ad Konings
Släkte: Mchenga
Art: flavimanus
Grupp: Haplochromis
Författare: Iles
År: 1960
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis flavimanus, Cyrtocara flavimanus, Copadichromis flavimanus.
Typlokal: Malawisjön vid Nkhata Bay.
Mchenga inornata

Släkte: Mchenga
Art: inornata
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1908
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis inornatus, Tilapia inornata, Haplochromis inornatus, Cyrtocara inornata.
Typlokal: Malawisjön.
Mchenga thinos

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Mchenga
Art: thinos
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer, LoVullo & McKaye
År: 1993
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis thinos
Typlokal: Queens Reef i Mazinzi Bay.
Utbredning: Malawisjön
Mylochromis anaphyrmus

Foto: Ad Konings
Släkte: Mylochromis
Art: anaphyrmus
Grupp: Haplochromis
Författare: Burgess & Axelrod
År: 1973
Storlek: 20 cm
Typlokal: 5 kilometer sydöst om Monkey Bay, Malawisjön, Malawi.
Utbredning: Endast södra delen av Malawisjön. Hittad vid Nkhota Kota, Malawi.
Mylochromis balteatus

Släkte: Mylochromis
Art: balteatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 16.2 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis balteatus
Typlokal: Karonga och Vua, Malawisjön.
Utbredning: Endast vid Karonga och Vua i Malawisjön.
Mylochromis chekopae

Släkte: Mylochromis
Art: chekopae
Grupp: Haplochromis
Författare: Turner & Howarth
År: 2002
Storlek: 15 cm
Typlokal: Sydöstra armen av Malawisjön, utanför Chekopa, på 20 meters djup.
Utbredning: Endast hittad på grunt vatten (18–45 meter) utanför den nordöstra stranden av Malawisjöns sydöstra arm, vid Chekopa, Chilindi och Chiponda.
Mylochromis ensatus

Foto: George F. Turner
Släkte: Mylochromis
Art: ensatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Turner & Howarth
År: 2002
Storlek: 25 cm
Typlokal: Malawisjön, syd östra armen, lite väster om Boadzulu ön på ett djup av 15-23 meter.
Utbredning: Endast hittad i malawisjöns syd östra arm.
Mylochromis epichoralis

Foto: Ad Konings
Släkte: Mylochromis
Art: epichoralis
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis epichoralis, Cyrtocara epichorialis.
Typlokal: Malawisjön vid Chilumba.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Mylochromis ericotaenia

Foto: Klaus & Anne Hermann
Släkte: Mylochromis
Art: ericotaenia
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 21 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis ericotaenia
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Endast i Malawisjöns syd-och nordändar.
Mylochromis formosus

Foto: Ad Konings
Släkte: Mylochromis
Art: formosus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis formosus
Typlokal: Vua, Malawisjön.
Utbredning: Förekommer över hela Malawisjön.
Mylochromis gracilis

Foto: Klaus & Anne Hermann
Släkte: Mylochromis
Art: gracilis
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 22 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara gracilis, Haplochromis gracilis, Sciaenochromis gracilis
Typlokal: Monkey Bay, Malawisjön, Malawi
Utbredning: Endemisk till den södra delen av Malawisjön.
Mylochromis guentheri

Foto: Jeff Dubosc
Släkte: Mylochromis
Art: guentheri
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis guentheri
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer på många platser i Malawisjön.
Mylochromis incola

Foto: Niclas Olausson
Släkte: Mylochromis
Art: incola
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis incola
Typlokal: Östra stranden av sydöstra armen mellan the Bar och Fort Maguire, Malawisjön.
Utbredning: Förekommer över hela Malawisjön.
Mylochromis labidodon

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Släkte: Mylochromis
Art: labidodon
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Maravichromis labidodon, Haplochromis labidodon, Cyrtocara labidodon
Handelsnamn: Stenvändarciklid
Typlokal: Mwaya i Malawisjön, Tanzania
Utbredning: Endemisk i Malawisjön
Mylochromis lateristriga

Foto: Joakim Draktoft
Släkte: Mylochromis
Art: lateristriga
Grupp: Haplochromis
Författare: Günther
År: 1864
Storlek: 21 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis lateristriga
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Mer vanlig i södra delen av Malawisjön.
Mylochromis melanonotus

Foto: Ad Konings
Släkte: Mylochromis
Art: melanonotus
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 23 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis melanotus, Cyrtocara melanonotus, Maravichromis melanonotus, Platygnathochromis melanonotus.
Handelsnamn: Haplochromis "yellow black line"
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Mylochromis melanotaenia

Släkte: Mylochromis
Art: melanotaenia
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis melanotaenia, Cyrtocara melanotaenia.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer i den södra delen av Malawisjön.
Mylochromis mola

Foto: Ad Konings
Släkte: Mylochromis
Art: mola
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis mola
Typlokal: Vua, Malawisjön.
Utbredning: Förekommer vid västra kusten av sydöstra armen och i norra delen av Malawisjön.
Mylochromis mollis

Släkte: Mylochromis
Art: mollis
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis mollis
Typlokal: Monkey Bay, Malawisjön.
Utbredning: Förekommer endast i södra delen av Malawisjön.
Mylochromis obtusus

Släkte: Mylochromis
Art: obtusus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 22 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis obtusus
Typlokal: Sydvästra armen mellan the Bar och Nkhudzi, Malawisjön.
Utbredning: Endast känd från typexemplaret. Malawisjön.
Mylochromis plagiotaenia

Foto: Jeff Dubosc
Släkte: Mylochromis
Art: plagiotaenia
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis plagiotaenia
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Malawisjön.
Mylochromis sp. "balteatus mozambique"

Släkte: Mylochromis
Art: sp. "balteatus mozambique"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Mylochromis sp. "chrysogaster line"

Släkte: Mylochromis
Art: sp. "chrysogaster line"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Mylochromis sp. "incola mumbo"

Släkte: Mylochromis
Art: sp. "incola mumbo"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Mylochromis sp. "kande"

Släkte: Mylochromis
Art: sp. "kande"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Mylochromis sp. "lateristriga makanjila"

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Mylochromis
Art: sp. "lateristriga makanjila"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Maravichromis sp. "lateristriga makanjila", Mylochromis "mchuse", Mylochromis sp. "makanjila longnose", Mylochromis sp. "makanjila mola", Mylochromis sp. "mchuse", Mylochromis sp. "pointed nose"
Handelsnamn: Mchuse-Mylochromis, Makanjila Longnose, Makanjila Mola
Typlokal: Hittades först vid Makanjila, Malawisjön.
Utbredning: Malawisjöns östkust, från Ikombe i norr till Makanjila Point i söder
Mylochromis sp. "lateristriga nkhata"

Foto: Ad Konings
Släkte: Mylochromis
Art: sp. "lateristriga nkhata"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Mylochromis sp. "liemi small-mouth"

Släkte: Mylochromis
Art: sp. "liemi small-mouth"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Mylochromis sp. "mollis chitande"

Släkte: Mylochromis
Art: sp. "mollis chitande"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Mylochromis sp. "mollis gallireya"

Släkte: Mylochromis
Art: sp. "mollis gallireya"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Mylochromis sp. "mollis likoma"

Foto: Ad Konings
Släkte: Mylochromis
Art: sp. "mollis likoma"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Mylochromis sp. "mollis north"

Släkte: Mylochromis
Art: sp. "mollis north"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Mylochromis sphaerodon

Foto: Klaus & Anne Hermann
Släkte: Mylochromis
Art: sphaerodon
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis sphaerodon
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Endast i södra Malawisjön.
Mylochromis spilostichus

Foto: Ola Lindholm
Släkte: Mylochromis
Art: spilostichus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 22 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis spilostichus
Typlokal: Monkey Bay, Malawisjön.
Utbredning: Förekommer i sydöstra armen och runt halvön Nankhumba i Malawisjön.
Mylochromis subocularis

Foto: Lennart Axelsson
Släkte: Mylochromis
Art: subocularis
Grupp: Haplochromis
Författare: Günther
År: 1894
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis subocularis, Cyrtocara subocularis, Haplochromis subocularis, Maravichromis subocularis, Mylochromis subocularis, Tilapia subocularis
Handelsnamn: Subocularis, Labidodon malombe
Utbredning: Malawisjön (finns runt hela sjön) samt i Malombesjön
Naevochromis chrysogaster

Foto: Jeff Dubosc
Släkte: Naevochromis
Art: chrysogaster
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis chrysogaster, Cyrtocara chrysogaster, Otopharynx chrysogaster.
Handelsnamn: Jack Dempsey Malawi
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Nimbochromis fuscotaeniatus

Foto: Rickard Håkansson
Släkte: Nimbochromis
Art: fuscotaeniatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 24 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis fuscotaeniatus, Cyrtocara fuscotaeniatus.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: I Malawisjöns södra och västra delar samt i Malombe-sjön.
Nimbochromis linni

Foto: Lennart Axelsson
Släkte: Nimbochromis
Art: linni
Grupp: Haplochromis
Författare: Burgess & Axelrod
År: 1975
Storlek: 30 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis linni, Cyrtocara li.nni
Handelsnamn: Snabelciklid
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Nimbochromis livingstonii

Foto: Michael Persson
Släkte: Nimbochromis
Art: livingstonii
Grupp: Haplochromis
Författare: Günther
År: 1894
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis livingstonii, Cyrtocara livingstonii, .
Handelsnamn: kaligono.
Typlokal: Malawisjön och övre delen av Shirefloden.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Nimbochromis polystigma

Foto: Albin Ekenberg
Släkte: Nimbochromis
Art: polystigma
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 23 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis polystigma, Cyrtocara polystigma.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Nimbochromis venustus

Foto: Jonas Eriksson
Släkte: Nimbochromis
Art: venustus
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1908
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis venustus, Cyrtocara venusta
Handelsnamn: venustus
Typlokal: Malawisjön och Shirefloden.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Nyassachromis boadzulu

Foto: Ad Konings
Släkte: Nyassachromis
Art: boadzulu
Grupp: Haplochromis
Författare: Iles
År: 1960
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis boadzulu, Cyrtocara boadzulu, Haplochromis boadzulu
Utbredning: Malawisjön, finns vid Boadzulu Island och White Rock
Nyassachromis breviceps

Släkte: Nyassachromis
Art: breviceps
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara breviceps, Haplochromis breviceps
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Södra delen av Malawisjön
Nyassachromis leuciscus

Släkte: Nyassachromis
Art: leuciscus
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara leucisca, Cyrtocara leuciscus, Haplochromis leuciscus
Utbredning: Malawisjön
Nyassachromis microcephalus

Foto: Ad Konings
Släkte: Nyassachromis
Art: microcephalus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara microcephalus, Haplochromis microcephalus
Typlokal: Monkey Bay
Utbredning: Södra Malawisjön
Nyassachromis nigritaeniatus

Foto: Ad Konings
Släkte: Nyassachromis
Art: nigritaeniatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 21 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara nigritaeniata, Haplochromis nigritaeniatus
Typlokal: Monkey Bay
Utbredning: Södra Malawisjön
Nyassachromis prostoma

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Nyassachromis
Art: prostoma
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Copadichromis prostoma, Cyrtocara prostoma, Haplochromis prostoma
Typlokal: Vua, Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Nyassachromis purpurans

Släkte: Nyassachromis
Art: purpurans
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara purpurans, Haplochromis purpurans
Typlokal: Mwaya
Utbredning: Malawisjön
Nyassachromis serenus

Foto: Ad Konings
Släkte: Nyassachromis
Art: serenus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara serena, Haplochromis serenus
Typlokal: Chilumba
Utbredning: Malawisjön
Nyassachromis sp. "otter"

Släkte: Nyassachromis
Art: sp. "otter"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx antron

Släkte: Otopharynx
Art: antron
Grupp: Haplochromis
Författare: Cleaver, Konings & Stauffer
År: 2009
Storlek: 13 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Stigmatochromis sp. "modestus eastern"
Typlokal: Nametumbwe, Malawisjön
Utbredning: Än så länge endast längs östkusten av Malawisjön, mellan Gome och Nametumbwe
Otopharynx argyrosoma

Foto: Jeff Dubosc
Släkte: Otopharynx
Art: argyrosoma
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara argyrosoma, Haplochromis argyrosoma
Typlokal: Rhoades
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx auromarginatus

Foto: Ad Konings
Släkte: Otopharynx
Art: auromarginatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1908
Storlek: 27 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara auromarginata, Haplochromis auromarginatus, Tilapia auromarginata
Utbredning: Malawisjön och övre Shirefloden
Otopharynx brooksi

Foto: Ad Konings
Släkte: Otopharynx
Art: brooksi
Grupp: Haplochromis
Författare: Oliver
År: 1989
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara brooksi
Typlokal: Thumbivästön
Utbredning: Södra Malawisjön
Otopharynx decorus

Foto: Joakim Sternborn
Släkte: Otopharynx
Art: decorus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara decora, Haplochromis decorus
Typlokal: Vua, Malawisjön.
Utbredning: Södra och norra delarna av Malawisjön
Otopharynx heterodon

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Otopharynx
Art: heterodon
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis heterodon
Typlokal: Malawisjön vid Monkey Bay.
Utbredning: Förekommer i hela Malawisjön.
Otopharynx lithobates

Foto: Niclas Olausson
Släkte: Otopharynx
Art: lithobates
Grupp: Haplochromis
Författare: Oliver
År: 1989
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis lombardoi, Otopharynx walteri
Typlokal: Malawisjön vid Thumbi West-ön.
Utbredning:
Otopharynx ovatus

Släkte: Otopharynx
Art: ovatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara ovata, Cyrtocara ovatus, Haplochromis ovatus
Utbredning: Södra Malawisjön
Otopharynx pachycheilus

Släkte: Otopharynx
Art: pachycheilus
Grupp: Haplochromis
Författare: Arnegard & Snoeks
År: 2001
Storlek: 18 cm
Typlokal: Ngara
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx selenurus

Foto: Albin Ekenberg
Släkte: Otopharynx
Art: selenurus
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 12-17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara selenura, Haplochromis selenurus
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Otopharynx sp. "auromarginatus goldhead"

Foto: Ad Konings
Släkte: Otopharynx
Art: sp. "auromarginatus goldhead"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "auromarginatus jakuta"

Foto: Ad Konings
Släkte: Otopharynx
Art: sp. "auromarginatus jakuta"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Otopharynx sp. "auromarginatus jakuta estern"
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "auromarginatus mara"

Foto: Ad Konings
Släkte: Otopharynx
Art: sp. "auromarginatus mara"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "auromarginatus margrette"

Foto: Albin Ekenberg
Släkte: Otopharynx
Art: sp. "auromarginatus margrette"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Runt Likomaön, Malawisjön
Otopharynx sp. "brooksi tanzania"

Släkte: Otopharynx
Art: sp. "brooksi tanzania"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "decorus jumbo"

Släkte: Otopharynx
Art: sp. "decorus jumbo"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "golden blueface"

Foto: Ad Konings
Släkte: Otopharynx
Art: sp. "golden blueface"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "heterodon boadzulu"

Foto: Ad Konings
Släkte: Otopharynx
Art: sp. "heterodon boadzulu"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "heterodon likoma"

Släkte: Otopharynx
Art: sp. "heterodon likoma"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "heterodon longnose"

Släkte: Otopharynx
Art: sp. "heterodon longnose"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Otopharynx sp. "blue yellow tanzania"
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "heterodon nankumba"

Foto: Ad Konings
Släkte: Otopharynx
Art: sp. "heterodon nankumba"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "ovatus likoma"

Släkte: Otopharynx
Art: sp. "ovatus likoma"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "silver torpedo"

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Otopharynx
Art: sp. "silver torpedo"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 24 cm
Utbredning: Förekommer i hela sjön.
Otopharynx sp. "spots"

Foto: Christoffer Lindsten
Släkte: Otopharynx
Art: sp. "spots"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2009
Storlek: 17 cm
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx sp. "torpedo blue"

Foto: Albin Ekenberg
Släkte: Otopharynx
Art: sp. "torpedo blue"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2009
Utbredning: Ntekete, Chiloelo, Mdoka och Nkhudzi i Malawisjön
Otopharynx speciosus

Foto: George F. Turner
Släkte: Otopharynx
Art: speciosus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara speciosa, Haplochromis speciosus
Typlokal: Vua, Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx spelaeotes

Släkte: Otopharynx
Art: spelaeotes
Grupp: Haplochromis
Författare: Cleaver, Konings & Stauffer
År: 2009
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Otopharynx sp. "cave"
Utbredning: Malawisjöns västkust mellan Jalo Reef och Ngara, Malawi, samt på nordostkusten norr om floden Ruhuhu, Tanzania.
Otopharynx tetraspilus

Släkte: Otopharynx
Art: tetraspilus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara tetraspilus, Haplochromis tetraspilus
Utbredning: Malawisjön
Otopharynx tetrastigma

Foto: Peter Wallin
Släkte: Otopharynx
Art: tetrastigma
Grupp: Haplochromis
Författare: Günther
År: 1894
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis tetrastigma
Typlokal: Malawisjön, Lake Malombe och övre delen av Shirefloden, Malawi.
Pallidochromis tokolosh

Foto: Martin Genner
Släkte: Pallidochromis
Art: tokolosh
Grupp: Haplochromis
Författare: Turner
År: 1994
Storlek: 32 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Diplotaxodon sp. "big head"
Typlokal: Mellan Boadzuluön och Monkey Bay
Utbredning: Malawisjön
Placidochromis acuticeps

Foto: George F. Turner
Släkte: Placidochromis
Art: acuticeps
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 10 cm
Typlokal: Malawisjön norr om Mvunguti i Malawi.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis acutirostris

Släkte: Placidochromis
Art: acutirostris
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 12 cm
Typlokal: Malawisjön vid Wissman Bay i Tanzania.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis argyrogaster

Släkte: Placidochromis
Art: argyrogaster
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 12 cm
Typlokal: Malawisjön vid Chilola Bay i Mozambique.
Utbredning: Förekommer vid flera platser läns Malawisjöns kust i Mozambique och Tanzania.
Placidochromis boops

Släkte: Placidochromis
Art: boops
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 12 cm
Typlokal: Malawisjöns sydvästra del.
Utbredning: Förekommer på flera platser i Malawisjöns södra del.
Placidochromis borealis

Släkte: Placidochromis
Art: borealis
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 7 cm
Typlokal: Malawisjön vid Wissman Bay i Tanzania.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis chilolae

Släkte: Placidochromis
Art: chilolae
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Typlokal: Malawisjön vid Chilola Bay i Mozambique.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis communis

Foto: Martin Genner
Släkte: Placidochromis
Art: communis
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 8 cm
Typlokal: Malawisjön vid Young’s Bay i Malawi.
Placidochromis domirae

Släkte: Placidochromis
Art: domirae
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 10 cm
Typlokal: Malawisjön vid Domira Bay i Malawi.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis ecclesi

Släkte: Placidochromis
Art: ecclesi
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 7 cm
Typlokal: Malawisjön vid Lukoma Bay i Tanzania.
Utbredning: Förekommer vid Kande Beach i Malawi och vid Lukoma Bay Tanzania.
Placidochromis electra

Foto: Michael Persson
Släkte: Placidochromis
Art: electra
Grupp: Haplochromis
Författare: Burgess
År: 1979
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis electra, Haplochromis jahni, Cyrtocara electra
Handelsnamn: Elektra, djupvattens-haplis
Typlokal: Likoma-ön.
Utbredning: Likoma-ön och längs ostkusten mellan Hai Reef (Tanzania) Makanjila Point (Malawi).
Placidochromis elongatus

Foto: George F. Turner
Släkte: Placidochromis
Art: elongatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 8 cm
Typlokal: Malawisjön i området norr om Nankumba Peninsula.
Placidochromis fuscus

Släkte: Placidochromis
Art: fuscus
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 8 cm
Typlokal: Malawisjön vid Msaka.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis hennydaviesae

Släkte: Placidochromis
Art: hennydaviesae
Grupp: Haplochromis
Författare: Burgess & Axelrod
År: 1973
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis hennydaviesae, Cyrtocara hennydaviesi.
Typlokal: Malawisjön vid Monkey Bay.
Utbredning: Förekommer i den södra delen av Malawisjön.
Placidochromis intermedius

Släkte: Placidochromis
Art: intermedius
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 7 cm
Typlokal: Malawisjön i området norr om Nankumba Peninsula.
Placidochromis johnstoni

Foto: Jeff Dubosc
Släkte: Placidochromis
Art: johnstoni
Grupp: Haplochromis
Författare: Günther
År: 1893
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis johnstoni, Chromis johnstoni, Cyrtocara johnstoni, Tilapia johnstoni.
Handelsnamn: kachimanga, masimbwe.
Typlokal: Malawisjön vid Fort Johnston.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjönsjön samt i Malombesjön och Shirefloden.
Placidochromis koningsi

Släkte: Placidochromis
Art: koningsi
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 7 cm
Typlokal: Malawisjön vid Nkhotakota i Malawi.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis lineatus

Släkte: Placidochromis
Art: lineatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 10 cm
Typlokal: Malawisjön vid Lukoma Bay i Tanzania.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis longimanus

Släkte: Placidochromis
Art: longimanus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis longimanus, Cyrtocara longimanus.
Typlokal: Malawisjön mellan Shirefloden och Fort Maguire.
Utbredning: Förekommer i Södra delen av Malawisjön, Shirefloden och Malombesjön.
Placidochromis longirostris

Släkte: Placidochromis
Art: longirostris
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 13 cm
Typlokal: Malawisjön vid Nkhotakota i Malawi.
Placidochromis longus

Foto: George F. Turner
Släkte: Placidochromis
Art: longus
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 5 cm
Typlokal: Malawisjön vid Lukoma Bay i Tanzania.
Placidochromis lukomae

Släkte: Placidochromis
Art: lukomae
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Typlokal: Malawisjön vid Lukoma Bay i Tanzania.
Placidochromis macroceps

Släkte: Placidochromis
Art: macroceps
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 6 cm
Typlokal: Malawisjön vid Lukoma Bay i Tanzania.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis macrognathus

Släkte: Placidochromis
Art: macrognathus
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 13 cm
Typlokal: Malawisjön vid Chiwanga Bay i Mozambique.
Utbredning: Förekommer i de mellersta och södra delarna av Malawisjön.
Placidochromis mbunoides

Släkte: Placidochromis
Art: mbunoides
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 8 cm
Typlokal: Malawisjön i området norr om Nankumba Peninsula.
Placidochromis milomo

Foto: Klaus & Anne Hermann
Släkte: Placidochromis
Art: milomo
Grupp: Haplochromis
Författare: Oliver
År: 1989
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis milomo, Cyrtocara milomo
Handelsnamn: VC 10
Typlokal: Thumbi West-ön
Utbredning: Malawisjön
Placidochromis minor

Släkte: Placidochromis
Art: minor
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 5 cm
Typlokal: Malawisjön vid Msaka.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis minutus

Släkte: Placidochromis
Art: minutus
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 7 cm
Typlokal: Malawisjön vid Nkhotakota i Malawi.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis msakae

Foto: Martin Genner
Släkte: Placidochromis
Art: msakae
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 8 cm
Typlokal: Malawisjön vid Msaka.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis nigribarbis

Släkte: Placidochromis
Art: nigribarbis
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 7 cm
Utbredning: Malawisjön, Malawi
Placidochromis nkhatae

Släkte: Placidochromis
Art: nkhatae
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 10 cm
Typlokal: Malawisjön vid Nkhata Bay.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis nkhotakotae

Släkte: Placidochromis
Art: nkhotakotae
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 7 cm
Typlokal: Malawisjön vid Nkhotakota i Malawi.
Placidochromis obscurus

Släkte: Placidochromis
Art: obscurus
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 7 cm
Typlokal: Malawisjön vid Msaka.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis ordinarius

Släkte: Placidochromis
Art: ordinarius
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 7 cm
Typlokal: Malawisjön vid Chiwanga Bay i Mozambique.
Placidochromis orthognathus

Släkte: Placidochromis
Art: orthognathus
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 11 cm
Typlokal: Malawisjön vid Chilola Bay i Mozambique.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis pallidus

Släkte: Placidochromis
Art: pallidus
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 8 cm
Typlokal: Malawisjön vid Chiwanga Bay i Mozambique.
Utbredning: Endemisk till typlokalen.
Placidochromis phenochilus

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Placidochromis
Art: phenochilus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara phenochilus, Haplochromis phenochilus, Protomelas phenochilus
Typlokal: Vua
Utbredning: Norr om South Rukuru floden längs den nordvästra kusten. Vid Mdoka, Chesese och Chirwa öarna.
Placidochromis platyrhynchos

Släkte: Placidochromis
Art: platyrhynchos
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Typlokal: Malawisjön vid Wissman Bay i Tanzania.
Placidochromis polli

Foto: Martin Genner
Släkte: Placidochromis
Art: polli
Grupp: Haplochromis
Författare: Burgess & Axelrod
År: 1973
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops polli.
Typlokal: Malawisjön vid Monkey Bay.
Utbredning: Förekommer i den södra delen av Malawisjön.
Placidochromis rotundifrons

Släkte: Placidochromis
Art: rotundifrons
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 7 cm
Typlokal: Malawisjön vid Msaka.
Placidochromis sp. "blue otter"

Foto: Lars-Peter Erlandsson
Släkte: Placidochromis
Art: sp. "blue otter"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 22 cm
Utbredning: Malawisjön
Placidochromis sp. "chinyankwazi"

Släkte: Placidochromis
Art: sp. "chinyankwazi"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Placidochromis sp. "electra blackfin"

Foto: Klaus & Anne Hermann
Släkte: Placidochromis
Art: sp. "electra blackfin"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Placidochromis sp. "electra blue"

Släkte: Placidochromis
Art: sp. "electra blue"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Placidochromis sp. "electra boadzulu"

Släkte: Placidochromis
Art: sp. "electra boadzulu"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Placidochromis sp. "electra mozambique"

Foto: Ad Konings
Släkte: Placidochromis
Art: sp. "electra mozambique"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Placidochromis sp. "electra type"

Släkte: Placidochromis
Art: sp. "electra type"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Placidochromis sp. "jalo"

Foto: Peter Havmark
Släkte: Placidochromis
Art: sp. "jalo"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2007
Handelsnamn: Otopharynx heterodon sp.
Utbredning: Återfinns bara kring Jalo Reef vid Nkotakhota på Malawisjöns östra kust.
Placidochromis sp. "johnstoni solo"

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Placidochromis
Art: sp. "johnstoni solo"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 17 cm
Utbredning: Förekommer i hela sjön. Mer vanlig vid Makonde Tanzania.
Placidochromis sp. "longimanus mumbo"

Släkte: Placidochromis
Art: sp. "longimanus mumbo"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Placidochromis sp. "mbamba"

Släkte: Placidochromis
Art: sp. "mbamba"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Malawisjön
Placidochromis sp. "phenochilus gissel"

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Placidochromis
Art: sp. "phenochilus gissel"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Utbredning: Sydöstra kusten till Malawisjön, mellan Gome och Ntekete
Placidochromis sp. "phenochilus tanzania"

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Placidochromis
Art: sp. "phenochilus tanzania"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 18 cm
Utbredning: Förekommer på en kort kuststräcka norr om Ruhuhuflodens mynning i Tanzania. Mellan Makonde och Lupingo vid östkustten,och vid Kasinda
Placidochromis trewavasae

Släkte: Placidochromis
Art: trewavasae
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 8 cm
Typlokal: Malawisjön i området mellan Mazinzi Bay och Kadango.
Placidochromis turneri

Släkte: Placidochromis
Art: turneri
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 9 cm
Typlokal: Malawisjön söder om Nkhata Bay i Malawi.
Placidochromis vulgaris

Foto: Martin Genner
Släkte: Placidochromis
Art: vulgaris
Grupp: Haplochromis
Författare: Hanssens
År: 2004
Storlek: 10 cm
Typlokal: Malawisjön vid Mnema III
Protomelas annectens

Foto: Jeff Dubosc
Släkte: Protomelas
Art: annectens
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara annectens
Handelsnamn: Haplochromis annectens
Utbredning: Malawisjön
Protomelas dejunctus

Foto: Mark Smith
Släkte: Protomelas
Art: dejunctus
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer
År: 1993
Storlek: 16 cm
Handelsnamn: Fire Blue
Typlokal: Chinyamwezi Island, Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Protomelas fenestratus

Foto: Mattias Rimdahl Alden
Släkte: Protomelas
Art: fenestratus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis fenestratus
Handelsnamn: yellow belly
Utbredning: Förekommer i ett antal olika geografiska varianter runt hela Malawisjön.
Protomelas insignis

Släkte: Protomelas
Art: insignis
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis insignis, Cyrtocara insignis
Typlokal: Monkey Bay, Malawisjön
Utbredning: Spridd i hela Malawisjön
Protomelas kirkii

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Protomelas
Art: kirkii
Grupp: Haplochromis
Författare: Günther
År: 1894
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Chromis kirkii, Ctenochromis kirkii, Cyrtocara kirkii, Haplochromis kirkii, Tilapia kirkii
Utbredning: Sydöstra Malawisjön och övre shirefloden
Protomelas labridens

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Protomelas
Art: labridens
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara labridens, Haplochromis labridens
Typlokal: Södra delen av Malawisjön.
Utbredning: Förekommer i hela sjön.
Protomelas macrodon

Släkte: Protomelas
Art: macrodon
Grupp: Haplochromis
Författare: Eccles
År: 1989
Storlek: 16 cm
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Protomelas marginatus

Släkte: Protomelas
Art: marginatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara marginata, Cyrtocara marginata marginata, Haplochromis marginatus, Protomelas marginatus
Typlokal: I hela Malawisjön.
Protomelas ornatus

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Protomelas
Art: ornatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 27 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Eclectochromis ornatus, Haplochromis flavimanus, Cyrtocara ornata.
Handelsnamn: flavimanus.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Protomelas pleurotaenia

Släkte: Protomelas
Art: pleurotaenia
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1901
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara pleurotaenia, Haplochromis pleurotaenia, Limnotilapia pleurotaenia, Tilapia pleurotaenia
Utbredning: Södra Malawisjön
Protomelas similis

Foto: Josefin Borglin
Släkte: Protomelas
Art: similis
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis similis, Cyrtocara similis.
Handelsnamn: similis.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Protomelas sp. "hertae"

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Protomelas
Art: sp. "hertae"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Protomelas lobochilus, Haplochromis ornatus
Utbredning: Finns runt Likoma-, Nakantenga Thumbi West- samt Maleriön
Protomelas sp. "mbenji thick lip"

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Protomelas
Art: sp. "mbenji thick lip"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 27 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara "mbenji thick lip"
Handelsnamn: Haplochromis Labrosus Mbenji
Utbredning: Arten är endemisk till Mbenji Islands i södra delarna av Malawisjön.
Protomelas sp. "oxyrhynchus mix"

Släkte: Protomelas
Art: sp. "oxyrhynchus mix"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 20 cm
Utbredning: Runt öarna Maleri, Mumbo, och Thumbi West i södra delen av Malawisjön
Protomelas sp. "spilonotus likoma"

Släkte: Protomelas
Art: sp. "spilonotus likoma"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Vid Likoma och Chizumulu islands och vid Chilucha Reef, Malawisjön
Protomelas sp. "spilonotus mozambique"

Släkte: Protomelas
Art: sp. "spilonotus mozambique"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Östra kusten till Malawisjön, mellan Undu Point och Londo Bay
Protomelas sp. "spilonotus tanzania"

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Protomelas
Art: sp. "spilonotus tanzania"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 20 cm
Handelsnamn: Chiriwa
Utbredning: Förekommer söder om Ruhuhu-floden vid Tumbi Point samt vid öarna Hongi, Lundo och Mbamba Bay.
Protomelas sp. "steveni black belly"

Släkte: Protomelas
Art: sp. "steveni black belly"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 17 cm
Utbredning: Längs nodöstra kusten till Malawisjön, mellan Mdoka and Kande Island
Protomelas sp. "steveni imperial"

Foto: Albin Ekenberg
Släkte: Protomelas
Art: sp. "steveni imperial"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Handelsnamn: Steveni eastern
Utbredning: Vid båda sidorna av norra Malawisjön och längs de flesta östra kuststräckorna norr om Makanjila Point.
Protomelas sp. "steveni taiwan"

Foto: Niclas Olausson
Släkte: Protomelas
Art: sp. "steveni taiwan"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2005
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Protomelas fenestratus
Handelsnamn: steveni taiwan, chimoto röd, chimoto gul, taiwan red, steveni taiwan.
Typlokal: Malawisjön vid Taiwanee Reef nordväst om Chizumuluön.
Utbredning: Centrala delar av Malawisjön.
Protomelas sp. "virgatus luwala"

Släkte: Protomelas
Art: sp. "virgatus luwala"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Protomelas sp. "virgatus mumbo"

Släkte: Protomelas
Art: sp. "virgatus mumbo"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Protomelas spilonotus

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Protomelas
Art: spilonotus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara spilonotus, Haplochromis spilonotus
Typlokal: Chilumba; malawisjön, Malawi.
Utbredning: Norra och södra delarna av Malawisjön
Protomelas taeniolatus

Foto: Tomas Gustafsson
Släkte: Protomelas
Art: taeniolatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis taeniolatus, Cyrtocara taeniolata, Cyrtocara taeniolatus, Haplochromis cancellus.
Handelsnamn: Fire Blue, Hinderi, Red Empress
Typlokal: Södra delen av Malawisjön
Utbredning: Finns i ett stort antal färgvarianter runt Malawisjön.
Protomelas triaenodon

Släkte: Protomelas
Art: triaenodon
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara triaenodon, Haplochromis triaenodon
Utbredning: Södra delen av Malawisjön, samt Shirefloden och Malombesjön
Protomelas virgatus

Foto: Peter Havmark
Släkte: Protomelas
Art: virgatus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis virgatus, Cyrtocara virgata
Typlokal: Malawisjön vid Monkey Bay.
Utbredning: Söder om Nkhotakota.
Protomelas vuae

Släkte: Protomelas
Art: vuae
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis marginatus vuae, Cyrtocara marginata vuae
Typlokal: Vua i norra delen av Malawisjön
Rhamphochromis brevis

Släkte: Rhamphochromis
Art: brevis
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 40 cm
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Rhamphochromis esox

Foto: Joakim Draktoft
Släkte: Rhamphochromis
Art: esox
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1908
Storlek: 45 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Paratiliapia esox
Utbredning: Afrika: Endemisk till Malawisjön
Rhamphochromis ferox

Foto: Martin Genner
Släkte: Rhamphochromis
Art: ferox
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 45 cm
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön och övre Shirefloden
Rhamphochromis longiceps

Foto: Mark Smith
Släkte: Rhamphochromis
Art: longiceps
Grupp: Haplochromis
Författare: Günther
År: 1864
Storlek: 30 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Hemichromis longiceps, Rhamphochromis macrophthalmus
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön samt Shirefloden
Rhamphochromis sp. "big tooth"

Foto: Martin Genner
Släkte: Rhamphochromis
Art: sp. "big tooth"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 30 cm
Utbredning: Malawisjön
Rhamphochromis sp. "chilingali"

Foto: Erik Österlund
Släkte: Rhamphochromis
Art: sp. "chilingali"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2008
Storlek: 12 cm
Utbredning: Chilingalisjön
Rhamphochromis sp. "grey"

Foto: Martin Genner
Släkte: Rhamphochromis
Art: sp. "grey"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 30 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Pallidochromis sp. "chicken"
Utbredning: Malawisjön
Rhamphochromis sp. "long-fin yellow"

Foto: Martin Genner
Släkte: Rhamphochromis
Art: sp. "long-fin yellow"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 30 cm
Utbredning: Sydöstra armen i Malawisjön
Rhamphochromis sp. "long-snout north"

Foto: Martin Genner
Släkte: Rhamphochromis
Art: sp. "long-snout north"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 30 cm
Utbredning: Norra Malawisjön
Rhamphochromis sp. "long-snout south"

Foto: Martin Genner
Släkte: Rhamphochromis
Art: sp. "long-snout south"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 30 cm
Utbredning: Sydöstra armen i Malawisjön
Rhamphochromis sp. "longiceps grey-back"

Foto: Martin Genner
Släkte: Rhamphochromis
Art: sp. "longiceps grey-back"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 30 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Rhamphochromis sp. "slender"
Utbredning: Sydöstra armen av Malawisjön
Rhamphochromis sp. "longiceps yellowbelly"

Foto: Martin Genner
Släkte: Rhamphochromis
Art: sp. "longiceps yellowbelly"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 30 cm
Utbredning: Malawisjön
Rhamphochromis sp. "maldeco"

Släkte: Rhamphochromis
Art: sp. "maldeco"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 30 cm
Utbredning: Malawisjön
Rhamphochromis sp. "stripe"

Foto: Martin Genner
Släkte: Rhamphochromis
Art: sp. "stripe"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 30 cm
Utbredning: Malawisjön
Rhamphochromis woodi

Foto: Martin Genner
Släkte: Rhamphochromis
Art: woodi
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 42 cm
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Sciaenochromis ahli

Släkte: Sciaenochromis
Art: ahli
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 20 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara ahli, Haplochromis ahli, Haplochromis serranoides
Typlokal: Lumbila
Utbredning: Malawisjön
Sciaenochromis benthicola

Släkte: Sciaenochromis
Art: benthicola
Grupp: Haplochromis
Författare: Konings
År: 1993
Storlek: 16 cm
Typlokal: Kaporo
Utbredning: Malawisjön
Sciaenochromis fryeri

Foto: Erik Österlund
Släkte: Sciaenochromis
Art: fryeri
Grupp: Haplochromis
Författare: Konings
År: 1993
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis ahli, Haplochromis jacksoni, Cyrtocara ahli
Handelsnamn: ahli
Typlokal: Malawisjön vid Mbenji-ön.
Utbredning: Runt hela Malawisjön.
Sciaenochromis psammophilus

Foto: Thomas Regnéll
Släkte: Sciaenochromis
Art: psammophilus
Grupp: Haplochromis
Författare: Konings
År: 1993
Storlek: 13 cm
Typlokal: Kandeön
Utbredning: Malawisjön
Sciaenochromis sp. "deep water"

Foto: George F. Turner
Släkte: Sciaenochromis
Art: sp. "deep water"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Sydöstra delen av Malawisjön
Sciaenochromis sp. "elongate"

Foto: Martin Genner
Släkte: Sciaenochromis
Art: sp. "elongate"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Sciaenochromis sp. "nyassae"

Släkte: Sciaenochromis
Art: sp. "nyassae"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Sciaenochromis sp. "spilostichus deep-water"

Släkte: Sciaenochromis
Art: sp. "spilostichus deep-water"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 18 cm
Utbredning: Malawisjön
Sciaenochromis sp. "spilostichus makanjila"

Släkte: Sciaenochromis
Art: sp. "spilostichus makanjila"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Sciaenochromis sp. "stripe tanzania"

Släkte: Sciaenochromis
Art: sp. "stripe tanzania"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Stigmatochromis sp. "spilostichus type"
Utbredning: Malawisjön
Sciaenochromis sp. "torpedo head"

Foto: Martin Genner
Släkte: Sciaenochromis
Art: sp. "torpedo head"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Sydöstra armen i Malawisjön
Serranochromis robustus

Foto: Ad Konings
Släkte: Serranochromis
Art: robustus
Grupp: Haplochromis
Författare: Günther
År: 1864
Storlek: 56 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Hemichromis robustus, Paratilapia robusta
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer i Malawisjön, övre delen av Shirefloden, Luongofloden och Kongoflodens system.
Stigmatochromis macrorhynchos

Foto: Mark Smith
Släkte: Stigmatochromis
Art: macrorhynchos
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer, Cleaver-Yoder & Konings
År: 2011
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Stigmatochromis sp. "guttatus"
Typlokal: Domwe Island, Malawisjön
Utbredning: Södra delen av Malawisjön
Stigmatochromis melanchros

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Släkte: Stigmatochromis
Art: melanchros
Grupp: Haplochromis
Författare: Stauffer, Cleaver-Yoder & Konings
År: 2011
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Stigmatochromis sp. "tolae"
Typlokal: Mazinzi Reef, Malawisjön
Utbredning: Södra delen av Malawisjön
Stigmatochromis modestus

Foto: Peter Andersson
Släkte: Stigmatochromis
Art: modestus
Grupp: Haplochromis
Författare: Günther
År: 1893
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis modestus, Cyrtocara modesta, Hemichromis modestus.
Handelsnamn: modestus.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Stigmatochromis pholidophorus

Släkte: Stigmatochromis
Art: pholidophorus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara pholidophorus, Haplochromis pholidophorus
Typlokal: Vua
Utbredning: Malawisjön
Stigmatochromis pleurospilus

Släkte: Stigmatochromis
Art: pleurospilus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara pleurospilus, Haplochromis pleurospilus
Typlokal: Lupembe sandbank i norra delen av Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Stigmatochromis sp. "modestus mbenji"

Foto: Mark Smith
Släkte: Stigmatochromis
Art: sp. "modestus mbenji"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Stigmatochromis sp. "pleurospilus mdoka"

Släkte: Stigmatochromis
Art: sp. "pleurospilus mdoka"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Stigmatochromis sp. "spilostichus type"

Foto: Klaus & Anne Hermann
Släkte: Stigmatochromis
Art: sp. "spilostichus type"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 15 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Stigmatochromis sp. "spilostichus long-snout"
Utbredning: Malawisjön
Stigmatochromis woodi

Foto: Mark Smith
Släkte: Stigmatochromis
Art: woodi
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis woodi, Cyrtocara woodi.
Handelsnamn: woodi.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Taeniochromis holotaenia

Foto: Richard Håkansson
Släkte: Taeniochromis
Art: holotaenia
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara holotaenia, Haplochromis holotaenia
Utbredning: Malawisjön
Taeniolethrinops cyrtonotus

Släkte: Taeniolethrinops
Art: cyrtonotus
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1931
Storlek: 11 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops cyrtonotus
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: endemisk till Malawisjön
Taeniolethrinops furcicauda

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Taeniolethrinops
Art: furcicauda
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1931
Storlek: 21 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops furcicauda
Utbredning: Malawisjön
Taeniolethrinops laticeps

Foto: Hans Bergkvist
Släkte: Taeniolethrinops
Art: laticeps
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1931
Storlek: 30 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops laticeps
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Endemisk till Malawisjön
Taeniolethrinops macrorhynchus

Foto: Ad Konings
Släkte: Taeniolethrinops
Art: macrorhynchus
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 30 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops macrorhynchus, Lethrinops praeorbitalis
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Taeniolethrinops praeorbitalis

Foto: Jacek Jackiewicz
Släkte: Taeniolethrinops
Art: praeorbitalis
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 30 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis praeorbitalis, Lethrinops praeorbitalis
Typlokal: Nära Langenburg, Malawisjön.
Utbredning: Malawisjön
Taeniolethrinops sp. "furcicauda liuli"

Foto: Ad Konings
Släkte: Taeniolethrinops
Art: sp. "furcicauda liuli"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Taeniolethrinops sp. "furcicauda ntekete"

Foto: Ad Konings
Släkte: Taeniolethrinops
Art: sp. "furcicauda ntekete"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 30 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis brevis

Foto: Ad Konings
Släkte: Tramitichromis
Art: brevis
Grupp: Haplochromis
Författare: Boulenger
År: 1908
Storlek: 18 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis brevis, Lethrinops brevis, Tilapia brevis
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis intermedius

Foto: Kevin Bauman
Släkte: Tramitichromis
Art: intermedius
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops intermedia
Typlokal: South West Arm eller Fort Johnson, Monkey Bay , Malawisjön
Utbredning: Hela Malawisjön
Tramitichromis lituris

Foto: Ad Konings
Släkte: Tramitichromis
Art: lituris
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1931
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops lituris
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis sp. "brevis magunga"

Släkte: Tramitichromis
Art: sp. "brevis magunga"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis sp. "chembe circle"

Släkte: Tramitichromis
Art: sp. "chembe circle"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis sp. "chembe shallow"

Släkte: Tramitichromis
Art: sp. "chembe shallow"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis sp. "east-coast shallow"

Släkte: Tramitichromis
Art: sp. "east-coast shallow"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis sp. "false lituris"

Foto: George F. Turner
Släkte: Tramitichromis
Art: sp. "false lituris"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis sp. "kande"

Släkte: Tramitichromis
Art: sp. "kande"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 14 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis sp. "lituris yellow"

Släkte: Tramitichromis
Art: sp. "lituris yellow"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis sp. "maculae"

Släkte: Tramitichromis
Art: sp. "maculae"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis sp. "mvunguti"

Släkte: Tramitichromis
Art: sp. "mvunguti"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis sp. "red gular"

Släkte: Tramitichromis
Art: sp. "red gular"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis sp. "variabilis likoma"

Släkte: Tramitichromis
Art: sp. "variabilis likoma"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2012
Storlek: 16 cm
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis trilineata

Foto: Ad Konings
Släkte: Tramitichromis
Art: trilineata
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1931
Storlek: 14 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops trilineata, Tramitichromis trilineatus
Typlokal: Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Tramitichromis variabilis

Foto: Ad Konings
Släkte: Tramitichromis
Art: variabilis
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1931
Storlek: 17 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Lethrinops variabilis
Typlokal: Vua och Mwaya
Utbredning: Sydöstra delen av Malawisjön
Trematocranus brevirostris

Foto: Ad Konings
Släkte: Trematocranus
Art: brevirostris
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 10 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Aulonocara brevirostre, Aulonocara brevirostris
Typlokal: Södra delen av Malawisjön
Utbredning: Malawisjön
Trematocranus labifer

Släkte: Trematocranus
Art: labifer
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 25 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Cyrtocara labifer, Haplochromis labifer
Typlokal: Bar House, Malawisjön.
Utbredning: Malawisjön
Trematocranus microstoma

Släkte: Trematocranus
Art: microstoma
Grupp: Haplochromis
Författare: Trewavas
År: 1935
Storlek: 23 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Aulonocara microstoma, Trematochromis microstoma
Typlokal: Norra och södra delarna av Malawisjön
Utbredning: Norra och södra delarna av Malawisjön
Trematocranus pachychilus

Släkte: Trematocranus
Art: pachychilus
Grupp: Haplochromis
Författare: Dierickx, Hanssens, Rusuwa & Snoeks
År: 2018
Storlek: 23 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Trematocranus sp. "thicklip bicuspid"
Handelsnamn: Tjockläppad Trematocranus
Typlokal: Jafua Bay, Moçambique, Malawisjön.
Utbredning: En så länge endast känd från Jafua Bay norr om Cobue, Moçambique, Malawisjön.
Trematocranus placodon

Foto: Rickard Håkansson
Släkte: Trematocranus
Art: placodon
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 23 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis placodon, Cyrtocara placodon.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Trematocranus sp. "brevirostris deep"

Släkte: Trematocranus
Art: sp. "brevirostris deep"
Grupp: Haplochromis
Författare: Ej beskriven
År: 2018
Storlek: 23 cm
Tyrannochromis macrostoma

Foto: Ralph Lindberg
Släkte: Tyrannochromis
Art: macrostoma
Grupp: Haplochromis
Författare: Regan
År: 1922
Storlek: 35 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Haplochromis polyodon, Cyrtocara macrostoma, Haplochromis macrostoma.
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer runt hela Malawisjön.
Tyrannochromis nigriventer

Foto: Tony Englund
Släkte: Tyrannochromis
Art: nigriventer
Grupp: Haplochromis
Författare: Eccles
År: 1989
Storlek: 20 cm
Typlokal: Nkhata Bay, Malawisjön, Malawi
Utbredning: Endemisk till Malawisjön.