Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Christian Alfredsson
Text: Hans Appelskog

Tropheus brichardi


Släkte: Tropheus
Art: brichardi
Grupp: Tropheusgruppen
Beskrivning: Nelissen & Thys van den Audenaerde
År: 1975
Tidigare vetenskapligt namn:
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön vid Nyanza Lac i Burundi.

Temperatur
23-26°C
Volym
150 cm & 400 l
Längd
13 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Afrika, Tanganyikasjön i området mellan Malagarasi- och Lugufufloden. Den lever i den relativt grunda (3 -7 m) klippbiotopen. Underlaget är sand, till största delen täckt av större och mindre stenar i storlek upp till en fotbolls omkrets.

Föda

Man bör inte mata denna ciklid med ett alltför kraftigt, proteinrikt foder. De typer av foder som innehåller rikligt med barlast (fibrer) rekommenderas. Annars kan fiskarna få problem med mag och tarminfektioner.

Könsskillnad

Hanens guld-gula lodräta band är betydligt intensivare i färgen än honans. En utvuxen hane har mer spetsig och utdragen rygg- och analfena än honan.

Storlek mellan 8-12 cm.

Akvariemiljö

T. brichardi är en tämligen aggressiv fisk som kan vara svår att hålla i ett litet och glest befolkat akvarium. Man bör bygga upp en inredning som ger goda möjligheter till skydd undan alltför aggressiva hanar som betraktar hela akvariet som sitt revir.

God vattencirkulation och rejäl filtrering ger också bra förutsättningar för att lyckas med att hålla denna ciklid.

Beteende & lek

I naturen bildar honorna små grupper som håller ihop. Hanarna håller ett eget territorium som de försvarar med all sin kraft. Reviret hålls ibland bara någon timme, men emellanåt kan det försvaras under längre perioder. Revirets gräns, upp till tre meter i omkrets, markerar området dit hanen försöker locka så många honor som möjligt för att få en chans att sprida sina arvsanlag.

Leken sker oftast på toppen av en sten. Honorna ruvar äggen under ca. 24-26 dagar, sedan släpps ynglen ut högre upp i biotopen. Där får ynglen de bästa förutsättningarna form av syrerikt vatten och riklig födotillgång.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Michael Persson

Kongwe (Green Congo)

Hona Kongwe (Green Congo)

Foto: Jan Hommel

Yngel

Foto: Pater Chrontzell

mc_25.jpg

Foto: Rickard Nilsson

T_brichardi-Kabimba-05Narbild-Stefan_Sjoberg.jpg

Närbild Kabimba

Foto: Stefan Sjöberg

T_brichardi-05Lek-Stefan_Sjoberg.jpg

Lek Kabimba

Foto: Stefan Sjöberg

Filmat vid Malagarazi/Maswa Film av: Carsten Thorleif Stabel
Katonga Film av: Joakim Sternborn

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Tropheus brichardi

Karilani


Foto: Michael Persson

Kipili


Foto:

Foto: Stefan Sjöberg

Isonga


Foto: Stefan Sjöberg

Foto: Stefan Sjöberg

Foto: Stefan Sjöberg

Foto: Stefan Sjöberg

Katonga


Foto: Robert Gerth

Foto: Stefan Sjöberg

Kabimba

Handelsnamn: Canary Cheek

Foto: Stefan Sjöberg

Foto: Jan Hommel

Foto: Stefan Sjöberg


Nkondwe


Foto: Pam Chin


Nyaza-Lac


Foto: Jan Hommel

Foto: Jan Hommel

Foto: Jan HommelBujumbura


Foto: Johan Gustafsson


Mukongwe

"Green Congo"

Foto: Jan Hommel

Foto: Jan Hommel

Foto: Jan Hommel

Foto: Jan HommelUbwari


Foto: Stefan Sjöberg

Foto:

Foto: Stefan Sjöberg

Foto: Stefan Sjöberg