Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text: Anders Larsson

Julidochromis transcriptus


Släkte: Julidochromis
Art: transcriptus
Grupp: Grottruvare
Beskrivning: Matthes
År: 1959
Tidigare vetenskapligt namn:
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: I den nordligaste delen av Tanganyikasjön.
Utbredning: Endemisk till den nordvästra kusten i Tanganyikasjön, mellan Luhanga och Makabola i DR Kongo.

Temperatur
23-26°C
Volym
40 cm & 60 l
Längd
7 cm
pH
7,8-9

Naturlig biotop

Lever i klipp- och stenbiotoper.

Föda

Små ryggradslösa djur. I akvarium är den anspråkslös när det gäller foder. Men det skall vara smått och animaliskt för att fisken skall trivas.

Könsskillnad

Hanen blir med tiden större än honan. Annars mycket svåra att könsbestämma.

Akvariemiljö

Starta med en grupp på 4-6 ungdjur för att arten ska få en möjlighet att hitta lämplig partner. Övriga fiskar inom arten kommer att mobbas hårt av alfaparet om akvariet inte är stor nog. Kan hållas i akvarium runt 100 liter. Att efterlikna Tanganyikasjöns vatten så långt det går är en självklarhet. Blanda aldrig J. transcriptus med J. ornatus då hybrider kan bli resultatet.

Beteende & lek

Lever hela sitt liv utefter klippor och sten formationer. Fisken simmar alltid med buken mot underlaget vilket gör att den ses ofta simma upp och ner i grottor. Grottor och smala springor utgör lekplatsen för denna substratlekare. Båda föräldrarna vakar över sin avkomma långt upp i åldrarna

Allmänt

En lätt odlad och trevlig ciklid som är hårt bunden till sin biotop bland stenar och grottor.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Kapamba

Hona Kapamba

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Kissi

Yngel Kissi

Foto: Peter Andersson


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Julidochromis transcriptus

Kissi


Foto: Peter Andersson

Foto: Peter Andersson
Gombi


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Joakim Sternborn

Kapamba


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek