Akvariehelg
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek
Text:

Plecodus straeleni


Släkte: Plecodus
Art: straeleni
Grupp: Fjäderfenor och sillciklider
Beskrivning: Poll
År: 1948
Tidigare vetenskapligt namn:
Geografiskt område: Tanganyikasjön
Typlokal: Tanganyikasjön alldeles söder om Cape Tembwe i DR Kongo.
Utbredning: Förekommer runt hela Tanganyikasjön.

Temperatur
23-26°C
Volym
cm & 720 l
Längd
15 cm
pH
7.8-9Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Chituta

Hane Chituta

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Chituta

Hona Chituta

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

P_straeleni_Chituta05-stressfarger-Magdalena_Kwolek-Mirek.JPG

stressfärger, Chituta

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

P_straelieni01-Carsten_Thorleif_Stabel.jpg

fotat i naturlig miljö

Foto: Carsten Thorleif Stabel


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Plecodus straeleni

Chituta


Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek

Foto: Magdalena Kwolek-Mirek