Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Iodotropheus sprengerae - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jacek Jackiewicz Text: Albin Ekenberg

Iodotropheus sprengerae
rostciklid.


Släkte: Iodotropheus
Art: sprengerae
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Oliver & Loiselle
År: 1972
Tidigare vetenskapligt namn: Iodotropheus declivitas
Populärnamn: rostciklid.
Geografiskt område: Malawisjn
Typlokal: Malawisjn.
Utbredning: Frekommer i den sdra delen av Malawisjn vid arna Boadzulu, Chinyanwezi och Chinyankwazi.

Temperatur
23-27°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Iodotropheus sprengerae frekommer inom sitt utbredningsomrde dr det finns tillgng till klippor samt i vergngszonen.

Föda

Arten ter det mest den hittar i biomattan. Den r allts inte srskilt specialiserad och anses drfr vara en gammal art. Detta leder till att den bara finns p ett ftal platser, eftersom den blir utkonkurerad om det finns mer specialiserade arter inom samma omrde.

Könsskillnad

Frgmssigt skiljer det inte mycket mellan hona och hane, men hannen blir dock oftast ngot strre och har fler ggflckar.

Akvariemiljö

I sprengerae har inga speciella krav utver vad som normalt rekomenderas fr Malawiciklider. Tnk dock p att de flesta andra malawiciklider r tuffare n denna art.

Beteende & lek

Denna art har ingen speciell lekplats och leken kan ga rum varsomhelst dr en hona och en hane trffar p varandra. Detta innebr ocks att Rostcikliden inte r revirhvdande.

Allmänt

Den anses av UICN vara srbar (2007) pga av sitt lilla utbredningsomrde.
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Hane Foto: Stefan Larsson

Hona Foto: Albin Ekenberg

Yngel Foto: Jacek Jackiewicz

Fångstplatser


Boadzulu IslandChinyamwezi IslandChinyankwazi IslandMakokola Reef

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann

Odlingsformer