Nordiska ciklidsällskapet
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jacek Jackiewicz
Text: Albin Ekenberg

Iodotropheus sprengerae
rostciklid.


Släkte: Iodotropheus
Art: sprengerae
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Oliver & Loiselle
År: 1972
Tidigare vetenskapligt namn: Iodotropheus declivitas
Populärnamn: rostciklid.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Förekommer i den södra delen av Malawisjön vid öarna Boadzulu, Chinyanwezi och Chinyankwazi.

Temperatur
23-27°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Iodotropheus sprengerae förekommer inom sitt utbredningsområde där det finns tillgång till klippor samt i övergångszonen.

Föda

Arten äter det mest den hittar i biomattan. Den är alltså inte särskilt specialiserad och anses därför vara en gammal art. Detta leder till att den bara finns på ett fåtal platser, eftersom den blir utkonkurerad om det finns mer specialiserade arter inom samma område.

Könsskillnad

Färgmässigt skiljer det inte mycket mellan hona och hane, men hannen blir dock oftast något större och har fler äggfläckar.

Akvariemiljö

I sprengerae har inga speciella krav utöver vad som normalt rekomenderas för Malawiciklider. Tänk dock på att de flesta andra malawiciklider är tuffare än denna art.

Beteende & lek

Denna art har ingen speciell lekplats och leken kan äga rum varsomhelst där en hona och en hane träffar på varandra. Detta innebär också att Rostcikliden inte är revirhävdande.

Allmänt

Den anses av UICN vara sårbar (2007) pga av sitt lilla utbredningsområde.


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Stefan Larsson

Hona

Foto: Albin Ekenberg

Yngel

Foto: Jacek Jackiewicz

i_sprengerae_michael_persson.jpg

Foto: Michael Persson

I_sprengerae05narbild-Jacek_Jackiewicz.JPG

närbild hane

Foto: Jacek Jackiewicz

I_sprengerae02fight-Jacek_Jackiewicz.JPG

hanar som slåss

Foto: Jacek Jackiewicz


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Iodotropheus sprengerae

Makokola Reef


Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann

Foto: Klaus & Anne Hermann