Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Michael Persson
Text:

Chindongo flavus
dinghani, flavus.


Släkte: Chindongo
Art: flavus
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Johnsson
År: 1974
Tidigare vetenskapligt namn: Pseudotropheus flavus, Pseudotropheus dinghani
Populärnamn: dinghani, flavus.
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön vid Chinyankwazi-ön.
Utbredning: Malawisjön vid öarna Chinyankwazi och Chinyanwezi, Malawi.

Temperatur
23-27°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
9 cm
pH
7,5-8

Litteratur

Stauffer, Jay Richard Jr.. 1988. "Three new rock-dwelling cichlids (Teleostei: Cichlidae) from Lake Malawi, Africa". Copeia. 1988 (3)

McKaye, Kenneth R. & Jay R. Stauffer, Jr.. 1986. "Description of a gold cichlid (Teleostei: Cichlidae) from Lake Malawi, Africa". Copeia. v. 1986(n. 4).

Ribbink, Anthony J & B.A. Marsh, A.C. Marsh, A.C. Ribbink & B.J. Sharp. 1983. "A preliminary survey of the cichlid fishes of rocky habitats in Lake Malawi". South African Journal of Zoology (Zool. Dierkunde)


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Patrik Hultqvist

Hona

Foto: Michael Persson

1 månad gamla

Yngel 1 månad gamla

Foto: Eric Samuelsson

p_flavus05-tuggande_hona-kent_engberg.jpg

tuggande hona

Foto: Kent Engberg


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Chindongo flavus

Chinyankwazi Island

Typlokal för arten.


Foto: Patrik Hultqvist