Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Finn Wigström
Text: Hans Appelskog

Cynotilapia afra


Släkte: Cynotilapia
Art: afra
Grupp: Mbunas
Beskrivning: Günther
År: 1893
Tidigare vetenskapligt namn: Hemichromis afer, Paratilapia afra
Geografiskt område: Malawisjön
Typlokal: Malawisjön.
Utbredning: Finns runt Likoma- och Chizumulu Island och hela den nordvästra kusten till Ngara. På den östra kusten från Makanjila Point till Chuanga, vid Tumbi Point, samt från Lumbaulo till Ikombe.

Temperatur
23-27°C
Volym
125 cm & 250 l
Längd
8 cm
pH
7,5-8

Naturlig biotop

Arten har en utbredning längs hela nordvästkusten samt kring Likoma och Chizumulu Island. Den är mest förekommande i den övre delen av den sedimentfria klippbiotopen.

Föda

C. afra livnär sig i naturen av plankton eller genom att äta av den algmatta som täcker klipporna, detta innebär att vi bör erbjuda ett foder som liknar detta så mycket som möjligt.

Könsskillnad

Fullt utfärgade hanar, kan ha en färgrik teckning vissa populationer har gul eller orange rygg och ryggfena. Andra populationers hanar är vita med svarta ränder. Honorna hos alla populationer är brun- beige. Hanarna blir även större.

Akvariemiljö

Man kan försöka återskapa en så naturlig miljö som möjlig med en klippbiotop där det finns gott om gömställen för honor och icke dominanta hanar. I övrigt bör akvariet vara försett med en god cirkulation och filterkapacitet. Fiskarna sätter värde på ett stabilt vatten med ett pH på 8,0- 8,2 och en vattentemperatur omkring 26 °C.

Beteende & lek

Hanarna håller revir vid grottor ibland klipporna, man försvarar sitt revir och försöker locka till sig de lekmogna honor som uppehåller sig i närheten. Leken i naturen sker inne i dessa grottor, och de munruvande honorna gömmer sig bland klipporna där de också släpper ut sina yngel efter ca 20 dygn.

I ett akvarium kan leken gå ganska våldsamt till, hanen jagar undan alla eventuella inkräktare oavsett storlek. Han kan även bli rätt våldsam gentemot sin partner.

Allmänt

En lite mindre malawiciklid som man bäst håller tillsammans med andra Mbunas, dvs Pseudotropheus, Melanochromis mfl.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Malawiciklider i artregistret sponsras av

Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Tony Englund

Chimate

Hona Chimate

Foto: Tony Englund

mc_21.jpg

Foto: Kjell Fohrman


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Cynotilapia afra

Mara


Foto: Jonas Eriksson

Chewere


Foto: Jonas Eriksson

Foto: Jonas Eriksson

Chimate


Foto: Niels Christian Mohr

Foto: Tony Englund

Foto: Tony Englund

Likoma


Foto: Mattias Rimdahl Alden
Mbweca


Foto: Peter Havmark

Nkatha Bay


Foto: Peter Andersson

Foto: Peter Andersson

Foto: Barnabas Sapan

Jalo Reef


Foto: Niclas Sandberg

Foto: Finn Wigström

Foto: Finn Wigström


Chitande Island


Foto: Magnus Sandberg

Chinuni


Foto: Kevin Bauman

Foto:

Foto: Kevin Bauman